Ügyintézés

Ügyfélszolgálat:

Név: Lieber Lilla

Elérhetőség:  4. sz. iroda ;  (25)504-550/11.mellék;

lieber.lilla@adony.hu

Ellátandó feladatok:  iktatás, postázás, képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, ügykezelői feladatok ellátása, kóbor ebek bejelentése, méhcsaládok ki- és bejelentése, hirdetmények, hirdetőtáblával kapcsolatos ügyintézések,közvilágítási hibabejelentés

Igazgatási előadó /Aljegyző

Név: Bokor Erika

Elérhetőség: 15. sz. iroda;  (25)504-550/18. mellék

e-mail: bokor.erika@adony.hu

 Ellátandó feladatok: Az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok, polgármesteri hatáskörbe tartozó Személyzeti ügyintézés, a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási feladatok.

(jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok, közfoglalkoztatás, hagyatéki ügyintézés , mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos feladatokat, állategészség ügy, állatok védése, tartása, működései engedélyek nyilvántartása, telepengedély nyilvántartása)

Igazgatási és Szociális ügyintézők:

Név Kremmer Krisztina

Elérhetőség:  5. sz. iroda; (25)504-550/14. mellék

kremmerk@adony.hu

Ellátandó feladatok: Az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok, jegyzői hatáskörbe tartozó Személyzeti ügyintézés, anyakönyvvezetői feladatok, a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási feladatok.

(Elvégzi a születéssel kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatokat és adatközléseket, az utólagos anyakönyvezéseket; anyakönyvezi a házasságkötéseket; halálesettel, ismeretlen holttesttel, holttá nyilvánítással kapcsolatos feladatok, méltányossági Ápolási díjjal kapcsolatos támogatások, névváltoztatási kérelem, állampolgársági eskü,  Települési-Lakhatási-Gyógyszertámogatások,  Személyzeti ügyekkel kapcsolatos ügyintézés)

 

Név: Dombiné Szűcs Ágnes

Elérhetőség: 1. iroda; (25)504-550/13. mellék

e-mail: dombine.szucs.agnes@adony.hu

Ellátandó feladatok:  Kereskedelmi és telepengedélyezési ügyek,hagyatéki ügyek,települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény szemétszállítási díjkedvezmény és mentességhez igazolás,hatósági igazolások.

 

Név: Székely Krisztina 

Elérhetőség: 6. iroda; (25) 504-550 / 15. mellék

e-mail: szekely.krisztina@adony.hu

Ellátandó feladatok: lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,civil pályázatok,támogatások,közfoglalkoztatási ügyek,első lakáshoz jutók támogatása,önkormányzati pályázatok, Bursa hungarica

Név: Gáti Nikoletta

Elérhetőség: 16.iroda; (25) 504/550 / 16.mellék

e-mail: gati.nikoletta@adony.hu

Ellátandó feladatok:a város honlapja adattartalma koordinálási feladatainak ellátása, ( honlap adattartalmával kapcsolatos ügyintézés),behajtási engedélyek ,titkárság

 

Pénzügyi Iroda:

  • Pénzügyi irodavezető

Név: Kozma Lászlóné

Elérhetőség: 14. sz. iroda;  (25)504-550/19. mellék

e.mail: ekozma@adony.hu,   penzugy@adony.hu

Ellátandó feladatok:  Az önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos, valamint a számviteli feladatok ellátása. Közbeszerzési eljárások koordinálása, lebonyolítása. Az önkormányzat pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása. A Pénzügyi Iroda tevékenységének irányítása.

Pénzügyi gazdálkodási csoport

  • Pénzügyi ügyintéző 

Név: Gajdó Jánosné

Elérhetőség: 12. sz.iroda;  (25)504-550/21. mellék

email: gajdone@adony.hu

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat költségvetési, számviteli feladatainak ellátása.

 

Név: Gévai Lajosné

Elérhetőség: 13. sz.iroda;  (25)504-550/20. mellék

email: gevai.lajosne@adony.hu

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat költségvetési, számviteli feladatainak ellátása.

 

Név: Rappai Andrea

Elérhetőség: 13. sz.iroda;  (25)504-550/20. mellék

e-mail: a.rappai@adony.hu

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat költségvetési, számviteli feladatainak ellátása.

Név: Nagy Anikó

Elérhetőség: 13. sz.iroda;  (25)504-550/20. mellék

email: nagy.aniko@adony.hu

 

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat költségvetési, számviteli feladatainak ellátása.

  •  Gazdálkodási ügyintézők

Név: Marcziné Domján Szilvia

Elérhetőség: 11. sz. iroda;  (25)504-550/12. mellék

e-mail: marczine.d.szilvia@adony.hu

Ellátandó feladatok:

  • Ellátja az önkormányzat lakás- és helyiséggazdálkodási feladatait. Ezen belül: közreműködik az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításában, üzemeltetésében, értékesítésében, rendelet-tervezetek előkészítésében, pályázatok lebonyolításában, szerződések megkötésében és megszüntetésében.
  • Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatait
  • Szerződések nyilvántartása

Név: Müllerné Kocsis Mónika

Elérhetőség: 11. sz. iroda  (25)504-550/22. mellék

e-mail:

 Ellátandó feladatok:Az önkormányzat vagyongazdálkodásával, vagyonkataszter nyilvántartás,házipénztár kezelése,ebédbefizetés/lemondás,temető nyilvántartás

 

Adócsoport:

  • Adóigazgatási ügyintéző

Név: Müllerné Pekarek Anita

Elérhetőség: 3. sz. iroda;  (25)504-550/23. mellék

e-mail:  mullerne.p.anita@adony.hu

Ellátandó feladatok: A helyi adók (iparűzési adó, idegenforgalmi), a gépjárműadó,adóigazolások,közérdekű munkabüntetések.

NévNagyné Vámosi Andrea

Elérhetőség: 3. sz. iroda;  (25)504-550/23. mellék

e-mail: nagyne.vamosi.andrea@adony.hu

Ellátandó feladatok: A helyi adók (építmény, kommunális), talajterhelési díj, adó-és értékbizonyítványok

BELOIANNISZI KIRENDELTSÉG:

Ügyfélszolgálat :

Név: Kosztopulu Olga

Elérhetőség: 25/504-898-055

Ellátandó feladatok: iktatás, postázás

Igazgatási-, birtokvédelmi, gyámhatósági és anyakönyvi ügyek:

Név: Biró Brigitta jegyzői referens

Elérhetőségek:06-25-898-055

Fax:06-25-999-150

jegyzo@beloiannisz.hu

 

Igazgatási és  szociális ügyek, pénztári be- és kifizetések:

  • Szociális  és pénzügyi ügyintéző

Név: Balla Péterné

Elérhetőség: 25/898-055

Fax: 06-25-999-150

igazgatas.beloiannis@gmail.hu

 Adóügyek, hagyatéki ügyek, működési engedély ügyek:

Név: Farcalasz Mária

adóügyi ügyintéző

06-25-898-057

fax: 06-25-999-150

 e-mail:  ado.beloiannisz@gmail.com