Véleményeztetések

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (…) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Adony Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) két háziorvosi körzetben gondoskodik a háziorvosi ellátásról Adony város közigazgatási területén. A háziorvosi körzetek területi beosztását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat egy házi gyermekorvosi körzetben gondoskodik a házi gyermekorvosi ellátásról. A házi gyermekorvosi ellátás Adony város közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátást a házi gyermekorvos Adony város közigazgatási területére kiterjedően látja el.

3. § (1) Az Önkormányzat egy fogorvosi körzetben gondoskodik a fogorvosi alapellátásról. A fogorvosi alapellátás Adony város közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az iskolafogászati ellátást a fogorvos Adony város közigazgatási területére kiterjedően látja el.

4. § (1) Az Önkormányzat két védőnői körzetben gondoskodik a védőnői ellátásról Adony város közigazgatási területén. A védőnői körzetek területi beosztását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a védőnőkhöz tartozó intézmények felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Adony város közigazgatási területén az Egészségügyi Központtal kötött (székhely: 2457 Adony, Kossuth L. u. 8., képviseli: Dr. Kőbányai János intézetvezető) feladat ellátási szerződés útján látja el.
6. § Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást együttműködési megállapodással biztosítja Dunaújvárosban.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet.

Ronyecz Péter Földi Ilona
polgármester jegyző

1. melléklet

Felnőtt háziorvosi körzetek területi beosztása:

Adony I. körzet:
Arany János utca
Árpád utca
Béke utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Diófa utca
Dózsa György utca
Dunasor
Esze Tamás utca
Fácán utca
Fogoly utca
Fürj utca
Hóvirág utca
Hunyadi utca
Ibolya utca
Koller tér
Kossuth Lajos utca
Magyar utca
Mátyás király utca
Rákóczi Ferenc utca városközponttól északra
Rózsa utca
Széchenyi utca
Táncsics M. utca
Vetus Salina utca
Vörösmarty utca

Külterület:

B.Marczinkatanya
Dajai tanyák
Lívia major
Szőlőhegy

Adony II. körzet:
Ady Endre utca
Bajcsy – Zs. utca
Bálint Ágnes tér
Bocskai utca
Fáy András utca
József Attila utca
József köz
Kereszt köz
Kiniszi utca
Kinizsi köz
Kis utca
Kölcsey utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi utca központtól délre eső rész
Szent István utca
Vasút utca
Vasútállomás
Vasúti őrházak
Zrínyi utca

Külterület:

Akácfa utca
Álmosvölgy
Diófa sor
Domb utca
Erdő sor
Kertész utca
Kikötő utca
Molnár árok utca
Rév utca
Szentmihályi puszta
Szentmihályi utca
Szivattyú telep puszta
Tóth tanyák
Útőrház

 

2. melléklet

Védőnői körzetek területi beosztása:
Adony I. körzet:
Arany János utca
Árpád utca
Béke utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Diófa utca
Dózsa György utca
Dunasor
Esze Tamás utca
Fácán utca
Fogoly utca
Fácán utca
Hóvirág utca
Hunyadi utca
Ibolya utca
Koller tér
Kossuth Lajos utca
Magyar utca
Mátyás király utca
Rákóczi Ferenc utca
Rózsa utca
Széchenyi utca
Táncsics Mihály utca
Vetus Salina utca
Vörösmarty Mihály utca

Szőlőhegy (zárt kert):
2450 hrsz-tól 2901 hrsz-ig
3091 hrsz-tól 3129 hrsz-ig Adony II. körzet:
Ady Endre utca
Bajcsy – Zsilinszky utca
Bálint Ágnes tér
Bocskai István utca
Fáy András utca
József Attila utca
József Attila köz
Kereszt köz
Kinizsi utca
Kinizsi köz
Kiss utca
Kölcsey utca
Perkátai út
Petőfi Sándor utca
Rákóczi Ferenc utca
Szent István utca
Tóth tanyák
Útőrház
Vasút utca
Zrínyi utca

Szőlőhegy (zárt kert):
1801 hrsz-tól 2449 hrsz-ig
2902 hrsz-től 3090 hrsz-ig

Külterület:
0138/2 hrsz
0119/3 hrsz

 

3. melléklet

Az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a védőnőkhöz tartozó intézmények
1. Adonyi Hóvirág Óvoda
2457 Adony, Rákóczi u. 26.
2. Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2457 Adony, Rákóczi u. 39.

 

 

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

…/2016. (…) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges

választópolgárok számáról

 

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

 

  1. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

  1. § Hatályát veszti Adony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelete.

 

Ronyecz Péter                                                Földi Ilona

polgármester                                                   jegyző

 

Comments are closed.