Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1.  A Szerv  feladatát, hatáskörét és tevékenyégét meghatározó SZABÁLYZATOK
 2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai
 3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügymenetmodellek
 4. A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 
 5. Fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
 6. Nyilvános kiadványok címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 7. KÉPVISELŐ_TESTÜLETI ÜLÉSEK- ELŐTERJESZTÉSEK, és az ülésekről készült JEGYZŐKÖNYVEK, Önkormányzati RENDELETEK,Polgármesteri döntések
 8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 9.  Közzétett hirdetmények, közlemények
 10. Kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
 11. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 13. Statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 14. Kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 15. Szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 16. Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 17. Különös és egyedi közzétételi lista

Comments are closed.