Települési Arculati Kézikönyv

Tájékoztató a TAK előkészítéséről

LAKOSSÁGI FÓRUM!

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

Az egységes településképek érdekében életbe lépő 2016. évi LXXIV. törvény településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását írja elő minden település számára. Ennek az új törvénynek köszönhetően a közeljövőben minden adonyi lakosnak lehetősége nyílik arra, hogy hozzájáruljon településünk új építési, településképi arculati szabályozásának megalkotásához.

A településképi arculati kézikönyvben rendszerbe foglaljuk azokat az alapelveket, szabályokat, megőrzendő értékeket és arculati jellemzőket, amelyek meghatározzák Adony településképét. Tartalmazza a településkép előremutató formálására, az ehhez illeszkedő építészeti elemekre vonatkozó javaslatokat is.

A törvény előírja a rendeletalkotás széles körű társadalmasítását, amelynek Adony Város Önkormányzata örömmel tesz eleget, mert hiszünk abban, hogy településünk értékeit közösen kell óvnunk, jövőjét közösen érdemes alakítanunk.
AZ ÖNÖK JAVASLATAIT IS VÁRJUK!

 

  1. augusztus 10-én (csütörtökön) 17:00 órakor,

aVárosháza tanácskozó termébentartandó LAKOSSÁGI FÓRUMON szóban

vagy írásban

  1. augusztus 16-ig.

A kitöltött kérdőíveket (a www.adony.hu honlapunkról letölthető), valamint az írásos javaslatokat az alábbi elérhetőségeken várjuk:

  • email: jegyzo@adony.hu
  • személyesen az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében elhelyezett gyűjtőládába, a hivatal nyitva tartási idejében, hivatali időn kívül a postaládába.

Letölthető Kérdőív