2020.június 25-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Beszámoló Adony Város közrend-és közbiztonság helyzetéről,a közbiztonság érdekében 2019-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 2. Tájékoztató a Kormány által elrendelt vészhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről
 3. Döntés óvodavezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról
 4. Adony Város Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.31.) rendeletének II. módosítása
 5. Az önkormányzat 2019.évi zárszámadási rendeletének megalkotása
 6. Beszámoló a 2019.évi környezetvédelmi alap felhasználásáról
 7. Belső ellenőri 2019.éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
 8. Az Önkormányzat 2020-2024.évre vonatkozó Gazdasági Programjának megtárgyalása
 9. Beszámoló a helyi adókból származó bevételek alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről
 10. Tájékoztató az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évbe végzett munkájáról
 11. Mini bölcsőde tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása
 12. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra
 13. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi tevékenységéről,valamint a közművelődési szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
 14. Kulcs Község Településrendezési Eszközeinek és Településfejlesztési Koncepciójának véleményezése
 15. Beszámoló a Pályázatokról
 16. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.