Polgármesteri döntések 2020

 

 

 

 

 

1/2020.(III.14) Az Adonyi Hóvirág Óvoda működéséről
2/2020.(III.14.) A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár működéséről
3/2020.(III.14.) A gyermekétkeztetésről
4/2020.(III.19.) Tájékoztatás az Adonyi Szociális Központ intézményvezetője felé a szociális alapszolgáltatásokkal kapcsolatban
5/2020.(III.19.) Rászorulók ellátásáról való gondoskodásról
6/2020.(IV.01.) Képviselő-testületi döntések megerősítése
7/2020.(IV.03.) A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony Által benyújtott pályázat elbírálása
8/2020.(IV.03.) Az Adony és Környéke Horgász Egyesület által benyújtott pályázat elbírálása
9/2020.(IV.03.) A D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE által benyújtott pályázat elbírálása
10/2020.(IV.27.) A Képviselő-testület 2020.április 30-i üléséről
11/2020.(V.07.) Az adonyi Ravatalozó felújításához műszaki ellenőr kiválasztása
12/2020.(V.07.) Az “Adonyért Alapítvány” határidő módosítási kérelméről
13/2020.(V.07.) A 2020. évi szúnyoggyérítésről
15/2020.(V.14.) Élelmiszercsomagok biztosításáról
16/2020.(V.21.) A Képviselő-testület 2020.május 28-i ülésről
17/2020.(V.21.) Az 1/2020.(III.14) határozat visszavonásáról
18/2020.(V.25.) 2020.évi II. ütem – 2021. évi ütem I.ütem időszakra vonatkozó üzemeltetési szerződés
19/2020.(V.25.) Ráckeve Város településrendezési eszközeinek módosítása
20/2020.(V.25.) Járóbeteg szakellátásához egészségügyi szolgáltató kiválasztásáról
21/2020.(V.28.) A 2020. évi kompok,révek  támogatás igényléséhez önerő biztosítása
22/2020.(V.28.) A KEHOP 2.2.2-15-2016-00049 azonosítószámú projekt konzorciumi együttműködési megállapodás 3.sz. módosítása
25/2020.(V.28.) Óvodatej pályázat elbírálásáról
26/2020.(V.28.) Közbeszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására közbeszerzési tanácsadó kiválasztása belterületi utak kivitelezőjének kiválasztásához
27/2020.(V.28.) Az önkormányzat 2019.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
28/2020.(V.28.) Bérleti díj fizetési kötelezettség mentesítéséről
29/2020.(V.28.) Bérleti díj fizetési kötelezettség mentesítéséről
30/2020.(VI.10.) A polgármester , a képviselők és a bizottsági tagok köztartozásmentes adózói adatbázisban való szerepléséről
31/2020.(VI.10.) A 2020. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásának igénybevételéről
32/2020.(VI.11.) Műszaki ellenőr kiválasztása a Polgármesteri Hivatal nyílászárói festési munkálataihoz
33/2020.(VI.12.) Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékeinek támogatása
35/2020.(XI.12.) Kivitelező kiválasztása Adony, Kossuth L. u.8 1/2 és 1/3 szám alatti szolgálati lakások felújításához
37/2020.(XI.23.) Közbeszerző kiválasztása Adony,Ibolya utca felújítása közbeszerzési eljárás lefolytatásához
38/2020.(XI.25.) Ajánlattételi dokumentáció elfogadása az Adony,Ibolya utca felújításának közbeszerzési eljárásához
39/2020.(XI.25.) Kivitelező kiválasztása Adony, Szőlőhegy “Éleshegy” részének útfelújítási munkálataihoz
40/2020.(XI.25.) Kivitelező kiválasztása Adony,Kölcsey utca vízelvezetés ideiglenes kivitelezési munkálataihoz
41/2020.(XI.25.) A fogorvosi ügyelet ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás kötéséről
42/2020.(XI.25.) Adony Város 2019.évi környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi állapotának alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
43/2020.(XI.27.) A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának  megtárgyalása Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 25/2016. (XII.30.) rendeletének módosítására vonatkozóan
44/2020.(XII.7.) Étkeztetés térítésmentes kiszállításáról
45/2020.(XII.7.) Hetyei Gábor Javaslatára a D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE részére támogatás nyújtása
46/2020.(XII.7.) Hetyei Gábor Javaslatára az Adony és Környéke Horgász Egyesület részére támogatás nyújtása
47/2020.(XII.7.) Hetyei Gábor Javaslatára a Vetus Salina Kultúrális Egyesület részére támogatás nyújtása
48/2020.(XII.7.) Hetyei Gábor Javaslatára a Hóvirág Foltvarró Csopport számára támogatás nyújtása
49/2020.(XII.7.) Dr. Glashütter Csaba alpolgármester javaslatára az “Adonyért” Alapítvány részére támogatás nyújtása
50/2020.(XII.7.) A D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE részére támogatás nyújtása
51/2020.(XII.7.) Adony és Környéke Horgász Egyesület részére támogatás nyújtása
52/2020.(XII.7.) “Adonyért” Alapítvány részére támogatás nyújtása
53/2020.(XII.7.) Vetus Salina Kultúrális Egyesület részére támogatás nyújtása
54/2020.(XII.7.) Városi Sportkör Old-Boys öregfiúk Labdarúgó csapata részére támogatás nyújtása
55/2020.(XII.9.) Szabóné Paulusz Piroska külsős pénzügyi-, gazdasági-, ügyrendi bizottsági tag javaslatára az “Adonyért ” alapítvány számára támogatás nyújtása
56/2020.(XII.9.) Szabóné Paulusz Piroska külsős pénzügyi-,gazdasági-,ügyrendi bizottsági tag javaslatára a Duna -menti Szent Orbán Borrend Adonyi működési költségeihez
57/2020.(XII.9.) Orthné Horváth Marianna képviselő javaslatára az “Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány számára támogatás nyújtása
58/2020.(XII.11.) Neichl Attila képviselő javaslatára az Adony és Környéke Horgász Egyesület részére támogatás nyújtása
59/2020.(XII.11.) Neichl Attila javaslatára az “Adonyért” Alapítvány részére támogatás nyújtása
60/2020.(XII.11.) Neichl Attila képviselő javaslatára a Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony részére támogatás nyújtása
61/2020.(XII.11.) Előirányzat átcsoportosítás Neichl Attila képviselő javaslatára az Adonyi Hóvirág Óvoda számára eszközbeszerzéséhez
62/2020.(XII.14.) Előirányzat átcsoportosítás Ignácz Ildikó képviselő javaslatára az Adonyi Hóvirág Óvoda számára eszközbeszerzéshez
63/2020.(XII.14.) Ignácz Ildikó képviselő javaslatára az “Adonyért” Alapítvány számára támogatás nyújtása
64/2020.(XII.14.) Ignáci Ildikó képviselő javaslatára az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány számára támogatás nyújtása 
65/2020.(XII.14.) Ajándékcsomagok vásárlásáról a képviselő-testület és bizottságok tagjai számára 
66/2020.(XII.14.) Ajándékcsomagok vásárlásáról nyugdíjas köztisztviselők részére
67/2020.(XII:14.) Kivitelező kiválasztása Adony,Ibolya utca feújításához
68/2020.(XII.21.) Az Önkormányzat 2021.évi belső ellenőrzési tervéről
69/2020.(XII.21.) 2021.évi költségvetést megalapozó döntésekről
70/2020.(XII.15.) A járóbeteg-szakellátás fenntartásáról Területi Ellátási Kötelezettségen kívüli résztvevőként Megállapodás felmondásáról
71/2020.(XII.21.) 2021-2024.évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadása

 

Comments are closed.