A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2023. évben:

 1. A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylések száma:: 1
 2. Az 1. pont szerinti adatigénylésekben megismerni kívánt adatfajták/adatkörök száma:: 1
 3. Teljesített:: 1
 4. Elutasított:: 0
 5. A közérdekü és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos száma:: 5
 6. A közérdekü és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetősége:: http://www.adony.hu/polgarmesteri-hivatal/kozerdeku-adatok/elektronikusinformacioszabadsag/
 7. Az Infotv. 27. S (1) bekezdése alapján az igényelt adat minősített adat.: 0
 8. Az Infotv. 27. S (2) bekezdés a) pontja szerint honvédelmi érdek.: 0
 9. Az Infotv. 27. S (2) bekezdés b) pontja szerint nemzetbiztonsági érdek.: 0 4. Az Infotv. 27. S (2) bekezdés c) pontja szerint bűncselekmények üldözése vagy megelőzése.: 0
 10. Az Infotv. 27. S (2) bekezdés d) pontja környezet- vagy természetvédelmi érdek.: 0 6. Az Infotv. 27. S (2) bekezdés e) pontja szerint központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdek.: 0
 11. Az Infotv. 27. S (2) bekezdés f) pontja szerint a külügyi, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok érdeke.: 0
 12. Az Infotv. 27. S (2) bekezdés g) pontja értelmében bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárás érdeke.: 0
 13. Az Infotv. 27. S (2) bekezdés h) pontja szerint a szellemi tulajdonhoz fűződő jog.: O
 14. Üzleti titok: 0
 15. Banktitok: 0
 16. Adótitok: 0
 17. Egyéb titok: 0
 18. A megismerni kívánt adat nem közérdekü és nem közérdekből nyilvános (személyes) adat: 0
 19. Az Infotv. 28. S (3) bekezdése szerinti igény pontosítására nem érkezett válasz, és e nélkül az adatigénylés nem volt elbírálható.: 0
 20. Az Infotv. 29. S (la) bekezdése alapján.: 0
 21. Az Infotv. 29. S (1 b) bekezdése alapján.: 0
 22. Az igényelt adat vonatkozásában a megkeresett szerv nem minősül adatkezelőnek. (Nem kezel adatot): O
 23. Az Infotv. 27. S (5) bekezdése alapján döntés megalapozását szolgáló adatoknak minősülnek.: 0
 24. Az Infotv. 27. S (6) bekezdése alapján további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálják.: 0
 25. Az Infotv. 27. S (6) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv törvényes müködési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné.: 0
 26. Az adatkezelö által meghatározott költségtérítést az igénylő nem fizette meg.: 0
 27. Az adatigény visszavonása miatti nem teljesítés: 0
 28. Benyújtott, de el nem bírált adatigénylések száma.: 0

Comments are closed.