Fejér Megyei Önkormányzati támogatások

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete, valamint Fejér Megyei Közgyűlés 244/2021. (XII.2.) önkormányzati határozata alapján Adony Város Önkormányzata 175 MFt összegű támogatásban részesült, melyből 30 MFt-ot működési céljaira, a fennmaradó 145 Mft-ot fejlesztési feladatainak kivitelezésére fordította, az alábbiak szerint:

 

  1. Esze Tamás utca – Duna sor összekötésénél lévő 3 m széles aszfaltút felújítása – 1206 hrsz.

A pályaszerkezet szélét megtámasztó előregyártott beton útszegélyelemek nincsenek így az útburkolat jelentős szakaszokon tönkrement, az útszóró só hatására erodálódtak, fagyási károk jeleit hordozták magukon. Az elemek közötti „fugák” kifagytak. Az úton keletkező csapadékvíz az ingatlanokat és az úthoz kapcsolódó parkoló területeket rendezetlen formában terhelték.  A felújított út leromlott állapotú, részben aszfalt útburkolat kutyázásával a meglévő átázott rész talajcseréjével majd megerősítésével és aszfalt burkolásával oldotta meg a település ezen részének a közlekedési kapcsolatát. A beruházásra 14 000 000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

  1. Bocskai utca szennyvízcsatorna kiépítése (támogatás összege: 12 000 000 Ft)

Adony Város Önkormányzat közigazgatási területén található ingatlanok túlnyomó része rendelkezik szennyvízelvezetéssel, rá vannak kötve a csatornahálózatra. Jelen támogatásból a rákötött ingatlanok arányán kíván az önkormányzat segíteni, az Adony Duna sor 177/1 hrsz-ú utca szakaszon (a Petőfi utca és Bocskai utca közötti területen) szennyvízcsatorna hálózat bővítésével, négy ingatlan szennyvíz-elvezetésének kiépítésével. Az elkészült tervek alapján a  kivitelezés megtörtént, az ingatlan bekötések házi szennyvízátemelő rendszer kiépítésével. A szakaszon a tervekben szereplő csőből kialakításra került a gerincvezeték, két tisztítóval, tolózárakkal, karimás kötésekkel.

A támogatás összege: 12 000 000 Ft

 

  1. Rendezvénytéren szilárd burkolat kiépítése

Adony Város központjában található római katolikus templom és a Szent István Általános Iskola és AMI között terület (180m2) a megnövekedett gépjármű forgalomnak, már szűkösnek bizonyult, így a terület bővítésével, burkolatának megújításával egy nagy 610 m2-es teret alapítottunk ki, mely 2,5%-os Rákóczi utcai vizesárokba való oldaleséssel készült, pályaszerkezete pedig:

  • meglévő tömörített földtükör
  • 35cm M56 (Mechanikai stabilizáció)védő-javítóréteg
  • 20cm FZKA0/22-es (folyamatos szemelosztású zúzottkő alap)

Támogatás összege: 18 000 000 Ft

  1. Iskola tetőterének beépítése (a fűtés kiépítését nem tartalmazza)

Adony Város központjában található Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény padlástere kihasználatlannak bizonyult, melynek felújításával az iskola hasznos alapterülete bővült.

A meglévő padlástérből kialakításra került egy tároló és egy raktár helyiség , melyeket gipszkartonnal választottak el egymástól. A tetőtér új burkolatot kapott és tetőtéri nyílászárók beépítésével a természetes fény bejutása is biztosított lett.  A helyiségek korszerűbb világítással lettek felszerelve, melyek nem csak modernek, de energiatakarékosak is.

A támogatás összege: 31 000 000 Ft

  1. Városközponti ingatlan vásárlás („vendéglő”)

támogatás összege: 46 000 000 Ft

  1. Útfelújítás Szentmihályon (0113/1 hrsz és a 0141 hrsz) 150 m hosszban

Adony Város Önkormányzatának közigazgatási területen található az Álmosvölgy utca (0113/1 és 0141 hrsz ), ahol a területek csatlakozásánál egy kanyarban nagy szintkülönbség miatt esős vagy havas időben a közlekedés balesetveszélyes. Az érintett területen sok épület található így az utcának jelentős forgalma van, ezáltal sajnos több esetben az elakadt autók elzárták az teljes utat és megbénították a keskeny utcán történő közlekedést.

Ezt a kanyargos-csúszós, nagy szintkülönbséggel rendelkező csomópont került felújításra ~ 150  méteres szakaszon. Az alapadatok, a becsült forgalmi adatok, a geodéziai mérések és a burkolatállapot szemrevételezése, és a feltárások alapján, új pályaszerkezet kerül kialakításra úgy, hogy a felületen keletkezett gödrös, kipergett, kátyúk javítását követően egységes homogén felület előállítása érdekében 40 cm kavics feltöltésre betonelemek kerültek elhelyezésre.

A támogatás összege: 9 000 000 Ft

  1. Szennyvízvezeték hosszabbítás

2018 évben a KEHOP rendszer támogatásával megvalósult az adonyi szennyvíztelep korszerűsítése. Eddig a szennyvíztelep tisztított szennyvize az Adonyi Főcsatorna zsilipének alvizi szakaszán került bevezetésre. A zsilipet üzemeltető DV-VIZIG Fejér Megyei Szakaszmérnökség álláspontja szerint a műtárgy karbantartása, üzemeltetése, üzembiztonsága javítható lenne a tisztított szennyvíz bevezetés műtárgyon keresztüli megszüntetésével. Az önkormányzat, figyelembe véve a hatóság által leírtakat a nyomóvezeték kiépítését úgy oldotta meg, hogy az a meglévő vezetékszakaszhoz csatlakozik, szabad kifolyással biztosítja a tisztított szennyvíz bevezetését az Adonyi főcsatornába.

támogatás összege: 15 000 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.