2023. évi Fejér Vármegyei támogatások

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII.03.) önkormányzati rendelete, valamint Fejér Megyei Közgyűlés 164/2022 (IX.29.) önkormányzati határozata alapján Adony Város Önkormányzata 130.000.000 Ft összegű támogatásban részesült fejlesztési feladatainak kivitelezésére az alábbiak szerint:

 

 

1.Adony, Kápolna sor pótmunkája – 13 990 320 Ft

1746/2020. (XI.11.) Kormányhatározat alapján a város úthálózatának felújítására kapott támogatást. A projekt egyik része a Kápolna sor út- és térburkolat rekonstrukciója. A kivitelezés megkezdését követően a felső réteg eltávolítása során olyan mértékű átmosott földréteg került elő, ami akadályozta a további munkavégzést. Geotechnikai szakember megállapítása alapján 500 m2 szakaszon 1 méter mélységben földcsere szükséges. Ezen pótmunka költségeit fedezte a Fejér Vármegyei Közgyűlés támogatása.

 

 

2.Adony, Esze T. utca – Duna sor összekötésénél lévő aszfaltút felújításhoz műszaki ellenőr megbízása – 900 000 Ft

 

A felújított út leromlott állapotú, részben aszfalt útburkolat kutyázásával a meglévő átázott rész talajcseréjével, majd megerősítésével és aszfalt burkolásával oldotta meg a település ezen részének a közlekedési kapcsolatát. A kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzését fedezte a támogatás

 

 

 

3.Spar Áruház melletti járdaszakasz felújítása (MFP támogatás kiegészítése) – 297 572 Ft

Adony Város Önkormányzata sikerrel pályázott a Magyar Falu Program keretén belül belterületi járda felújításra. A városközpontban lévő Rákóczi utca (893/1 hrsz) 73 m2-es szakaszának burkolata újult meg a kapott támogatásból. Azonban a kivitelezés teljes összegét az nem fedezte, a különbözet önerőből került kifizetésre, mely jelen támogatás terhére kerül elszámolásra.

4. Adony, Kossuth u. 8. 1/3. alatti szolgálati lakás felújítása (MFP támogatás kiegészítése) – 909 046 Ft

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-SZLOSZL-2022 kódszámú kiírása az Önkormányzat az Adony, Kossuth u. 8. 1/3. szám (74 hrsz) alatt található szolgálati lakás felújítását valósította meg. Sor került többek között a nyílászárók cseréjére és a belső terek felújítására. Az MFP által nyújtott támogatás nem fedezte teljesen a kivitelezési költségeket, a különbözetet az önkormányzat önerőből pótolta, mely jelen támogatás terhére kerül elszámolásra.

 

 

5.Kinizsi utcai buszváró felújítása, átalakítása – műszaki ellenőr megbízása

A felújítással érintett megállóban megerősítésre került a buszváró, és a hozzá vezető támfal, valamint a kerékpárok tárolására alkalmas hely is bővült a Fejér Megyei Közgyűlés támogatásával. A kivitelezés jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről a megbízott műszaki ellenőrzés gondoskodott. Az ő megbízási díját fedezi a kapott támogatás: 203 200 Ft összegben.

 

 

6.Mobilszínpad vásárlás – támogatás kiegészítése

A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár felelős a városi rendezvények lebonyolításáért. A rendezvényeket eddig egy vas vázra szerelt fadeszkás színpadon rendezték, mely már az idő viszontagságai miatt nem felelt meg a mai kor elvárásainak. Beszerzésre került egy 48 m2-es korszerű mobil színpad, mely felépítése gyors, mozgatható.Biztonságos és technikailag is korszerű.   A vásárlásra előző ütemben kapott támogatás (5 000 000 Ft) nem nyújtott teljes mértékben fedezetet, így ennek kiegészítésére még 1 669 024 Ft támogatást kapott önkormányzatunk

 

 

7.Rendezvénytér burkolása – műszaki ellenőr megbízása

2021-ben a Római Katolikus Templom és a Szent István Általános Iskola Közötti terület (64/4 hrsz és a 65 hrsz) bővítésére volt szükség a megnövekedett forgalom és gépkocsi állomány miatt. A teret akkor a Fejér Megyei Közgyűlés támogatásával kialakítottuk, 620 m2 nagyságú területen szegélyt és zúzottkő borítást kapott. Ez az állapot azonban nem volt végleges, a kialakított tér térkőburkolatot kapott, mely ellenállóbb az időjárás viszontagságaival szemben és ellenállóbb a folyamatos használat miatt. A kivitelezés jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről a megbízott műszaki ellenőrzés gondoskodott. Az ő megbízási díját fedezi a kapott támogatás: 317 500 Ft

 

8.Óvoda hátsó kerítés építése – műszaki ellenőr megbízása

Az Adonyi Hóvirág Óvoda kerítésének felújítása több ütemben valósult meg. Az I. ütem a Magyar Falu Program támogatásával készült el még 2019-ben, de az Önkormányzat egy egységes képet kívánt megvalósítani azzal, hogy a kerítés fennmaradt szakaszát is felújítja. Így a II. ütemben megvalósulhatott az óvoda kerítésének felújítása teljes hosszában. Ez nem csak esztétikusabbá, de biztonságosabbá is tette az intézményt. A kivitelezés jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről a megbízott műszaki ellenőrzés gondoskodott. Az ő megbízási díját fedezi a kapott támogatás: 254 000 Ft

 

9.Buszváró kialakítása a „vendéglőnél” – műszaki ellenőr megbízása

Az Adony, Rákóczi u. 12. szám alatti – régen vendéglőként – üzemelő ingatlanon egy fedett buszváró került kialakításra. A felújítás során sor került a nyílászárók cseréjére, burkolatok megújítására, belső átalakításokkal kialakult egy olyan helyiség, ahol az utasok kulturált körülmények között várakozhatnak. A fennmaradó szabad épületrészen tároló, raktár, iroda és két üzlethelyiség alakult, mely vállalkozás számára került bérbeadásra. Az épület ingyen használható wifi-vel is rendelkezik. A kivitelezés jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről a megbízott műszaki ellenőrzés gondoskodott. Az ő megbízási díját fedezi a kapott támogatás: 330 200 Ft.

10.Kézilabda pálya világítás kiépítése – kiegészítés (+műszaki ellenőrzés)

A Magyar Kézilabda Szövetség jóvoltából a Kastély parkban megépült egy gumi burkolatos kézilabda pálya. Használatát elősegítve megtervezésre került a megvilágítás kiépítése, melyek kivitelezési folyamatban van. Átadást követően a 4 db lámpaoszlopra elhelyezett 16 db fényvető fényénál hódolhatnak a labdajátékosok. A projekt tartalmazza még a Hunyadi utca és a kézilabda pálya közötti útszakasz közvilágításának kiépítését is, biztosítva a gyalogosok közlekedését. A korábban kapott támogatás összege – mely erre a célra lett felhasználva – : 16 000 000 Ft volt. Ez azonban nem fedezte a beruházást teljes mértékben, így 1 746 320 Ft kiegészítő forrásból a műszaki ellenőri díjat is kifizettük.

 

11.Hulladéklerakóhoz vezető út – Adony 0194 hrsz – felújításának tervezése

Adony Város Önkormányzata az adonyi Hulladéklerakóhoz vezető út felújítását tervezte 2023-ban, melynek előkészítésének elengedhetetlen része a tervdokumentáció. Így a támogatást ezen dokumentáció elkészítésére fordította az Önkormányzat 3 683 000 Ft összegben.

12.Mini bölcsőde pótmunka – 9 902 508 Ft

Adony Város Önkormányzata a Területi Operatív Program támogatásával Mini bölcsőde kialakítására vállalkozási szerződést kötött. A tervezett épület helyszínén, az alapozás földmunkái során, a tervezési fázisban nem ismert pincét találtak. A feltárás során kiderült, hogy a pincerekesz mérete kb. 5 m x 5 m alapterületű. Tervezői állásfoglalás alapján a helyiség betonnal történő betöltése javasolt, az építési törmeléket/földanyagot el kellett szállítania, az új alaptestek között rétegesen terített és tömörített utófeltöltést kellett végezni. A felsorolt, előre nem látott költségek jelen megyei támogatásból kerültek fedezésre.

 

13.Városközpont vízelvezetés pótmunkája – 17 177 201 Ft + FOÁ

1746/2020. (XI.11.) Kormányhatározat alapján a város úthálózatának felújítására kapott támogatást. Az projekt egyik része a Városközpont rehabilitációját foglalta magában. A felújításhoz tartozó – ároktisztítási feladatoknál megjelölt részeknél – a tervezési és kivitelezési időszak között több magánszemély útcsatlakozásokat épített ki, a kapubejárók előtt lévő átereszeket megemelték. Így az eredeti vállalkozási szerződésben meghatározott ároktisztítási feladatok elvégzése nem volt elegendő, a kapubejárók alatti átereszeket is ki kellett cserélni és megfelelő szintre kellett süllyeszteni. A plusz kiadás fedezésére használta fel az Önkormányzat a kapott támogatást.

 

 

14.Bajcsy – Zs. u. csapadékvíz elvezetése – 7 600 343 Ft

Adony Városközpont csapadékvíz elvezetésénék ill. területrendezésének folyamán a beruházással nem érintett, de a jelzett helyszínen összegyűjtött csapadék biztonságos és gyors elvezetése befogadóhoz szükségessé tette a Bajcsy- Zs.u. útárok karbantartását, a meglévő kapubejárók alatti átereszek felújítását.

15.Szőlőhegy, Akácfa utca felújítása – 3 000 000 Ft

Adony, külterület Akácfa utca útburkolatának további 150 m hosszúságban történő rekonstrukciójára. A meghosszabbítás megrendelése elengedhetetlen volt, hogy az út alsó részén elkészült felújítás kimosódását megelőzzük.     

16.Adonyi Rendőrőrs bútorzatcseréje II. ütem:

  1. évben szintén Fejér Vármegyei Közgyűlési támogatásból már megvalósult az Adonyi Rendőrőrs ütemezett bútorzatcseréjének I. üteme. A II. ütemben az első körben kimaradt irodák bútorzata és padló burkolata újult meg, az étkező is új berendezést kapott, valamint sor került külső és belső nyílászárók cseréjére. A felújítás értéke:23 000 000 Ft.

17.Belterületi buszvárók felújítása – 9 000 000 Ft

Adony, Duna sornál, valamint a Rákóczi utcán lévő 2- 2 buszváró felújítása valósult meg 2023. nyár végéig. Mind a négy buszváró tetején lévő policarbonát tető sérült volt, eredeti funkcióját már nem töltötte be. Az épületek fa szerkezetei felújításra kerültek, az eltávolított átlátszó tető helyére pedig zsindely került. Megújult a megálló hirdető táblája is.

18.Szentmihály buszvárók felújítása –

Adony Város közigazgatási területéhez tartozik a Kulcs és Adony között lévő terület. Az ott lakók részére eddig a 6-os számú főútvonal mellett 1- 1 lemezből készült buszváró állt a rendelkezésükre, amit az időjárás és az évek igen megtépáztak, tönkre tettek. A támogatásból – hasonlóan a belterületi buszvárókhoz – beton alapra fa oldal és tetőborítással teljesen új buszvárók kerültek felépítésre. Így az utasok az időjárási viszonyok elől biztonságos helyen tudnak várakozni. A beruházás 14 000 000 Ft támogatásból valósult meg.

19.Széchenyi utca járda felújítása – 14 000 000 Ft

A Széchenyi utca ezen szakasza nagy forgalmat bonyolít, mind a gyalogos, mind a gépjármű forgalmat figyelembe véve. A járda szakasz eredeti burkolata sok helyen sérült, balesetveszélyes, a csapadékelvezetése nem megoldott. A felújítás során új térkő burkolatot kapott, a gyalogos forgalom már biztonságos és a vízelvezetés is megoldódott.

20.Bajcsy – Zs. u. parkoló korrekció – 4 036 990 Ft

A Városközpont felújítását követően a Bajcsy- Zs. u. elején található, beruházással nem érintett területrész térköves burkolása és a keletkező csapadékvíz befogadóba vezetése a felújítás során megoldódott. Így a terület vízelvezetése már korszerű, biztonságos.

 

 

A Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelete, valamint Fejér Vármegyei Közgyűlés 41/2023. (III.30.). önkormányzati határozata alapján Adony Város Önkormányzata 250 000 000 Ft összegű támogatásban részesült fejlesztési feladatainak kivitelezésére az alábbiak szerint:

1.Hulladékkezelő központhoz vezető út – önerő (60 000 000 Ft)

Az adonyi hulladékkezelő központ megközelíthetőségét biztosító adony 0194 hrsz-ú bekötőút a folyamatos gépjármű forgalom miatt rendkívül rossz állapotú, a hulladékkezelő központ üzemeltetésének megkezdését követően pedig a tehergépjármű forgalom számára majdnem alkalmatlan.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékkezelő központ rendeltetésszerű használatának és megközelíthetőségének biztosítása érdekében a bekötő út – 6208 -as számú közúti csatlakozástól a hulladékkezelő központig terjedő mintegy 825 m hosszúságú szakasz – aszfaltozással történő felújítására 120 000 000 Ft összegű forrást biztosított. A lebonyolított közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlat azonban jóval magasabb volt a kapott támogatásnál, így a fennmaradó összeg fedezésére fordította az Önkormányzat a kapott támogatást. A felújítás során az elhasználódott, pályaszerkezet teljes egészében elbontásra került. Az új pályaszerkezet kiépítése az elbontott út nyomvonalán történt kiegészítve a kikerülő sávokkal. A pálya szerkezet 20 cm vtg mechanikai stabilizációs alaprétegből, 6 – 8 cm vtg zúzottkő alaprétegből, 8 cm vtg AC 22 kötő típusú aszfalt kiegyenlítő rétegből és 4 cm vtg AC 11 kopó típusú aszfalt kopórétegből áll. A csapadékvíz elvezetés kialakításánál figyelembe kellett venni a terület adottságait, az árok kialakításánál a csapadékvíz helyben tartása, elszikkasztása volt a cél.A felújítás a tervek szerint elkészült, így a hulladékkezelő már biztonságosan megközelíthető, az útszakasz bírja nagy forgalmi terhelést és az időjárás viszontagságait.

 

2.Rózsa utca csatornázása (72 000 000 Ft)

Adony Városa olyan szerencsés helyzetben van, hogy már csak nagyon kevés olyan ingatlan van, ahol nem megoldott a szennyvízelvezetés. Jelen támogatásból az Adony, Rózsa utca ezen problémája oldódott meg azzal, hogy a 760 hrsz és a 780 hrsz-ú ingatlanon szennyvíz gerinccsatorna lett kiépítve, ami 30 lakóingatlannál keletkező kommunális szennyvízelvezetését biztosítja.

 

 

 

 

 

4.Bölcsődei eszközbeszerzés, közművek kiépítése (17 000 000 Ft)

Adony Város Önkormányzata TOP forrásból támogatást nyert egy két csoportszobás bölcsőde építésére. Az intézmény a terveknek megfelelően elkészült, azonban az engedélyezési eljárás megkezdése előtti szakértői bejárás alkalmával olyan eszközök beszerzését írták elő, amik nem voltak betervezve. A melegítő konyhába – a HACCP előírásokat figyelembe véve – melegítő edények, maghőmérő, egyéb eszköz beszerzése. A konyha felszerelése mellett a működés elengedhetetlen feltétele a vezetői irodába az informatikai rendszer kiépítése számítógéppel, nyomtatóval, egyéb, a működéshez elengedhetetlen szoftver telepítésével.

A közművek tekintetében az elektromos áram és a szennyvíz csatorna rákötés megoldása/finanszírozása is a támogatás részét képezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Járda építés – Petőfi S. utca járda korrekció és Kápolna sornál útkorrekció (3 000 000 Ft)

Az Adony, Petőfi Sándor utca ezen szakaszán található az Okmányiroda és az OTP helyi fióktelepe is. Az épület előtti járdaszakasz burkolata több helyen megrepedt, balesetveszélyessé vált. Az időjárási viszonyok is károsították a járda felületét, így szükséges volt annak helyreállítása, felújítása. A meglévő beton burkolat feltörésre került, a kialakult szintkülönbségek megszűntek, új, térkő burkolat készült. A vízelvezetés megoldására a meglévő elvezetőárkot használtuk.A Kápolna sornál hasonló probléma jelentkezett, mint a Petőfi utcánál. Ezen a helyszínen is az útszakasz megsüllyedt, a közlekedés balesetveszélyessé vált. Az útburkolat kijavításra került, a csapadékvíz elvezetés a meglévő bazaltkő útvonalon került kialakításra.

 

 

Comments are closed.