2022. évi Fejér Vármegyei támogatások

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete, valamint Fejér Megyei Közgyűlés 244/2021. (XII.2.) önkormányzati határozata alapján Adony Város Önkormányzata 175 MFt összegű támogatásban részesült, melyből 30 MFt-ot működési céljaira, a fennmaradó 145 Mft-ot fejlesztési feladatainak kivitelezésére fordította, az alábbiak szerint:

 

1.Esze Tamás utca – Duna sor összekötésénél lévő 3 m széles aszfaltút felújítása – 1206 hrsz.

A pályaszerkezet szélét megtámasztó előregyártott beton útszegélyelemek nincsenek így az útburkolat jelentős szakaszokon tönkrement, az útszóró só hatására erodálódtak, fagyási károk jeleit hordozták magukon. Az elemek közötti „fugák” kifagytak. Az úton keletkező csapadékvíz az ingatlanokat és az úthoz kapcsolódó parkoló területeket rendezetlen formában terhelték.  A felújított út leromlott állapotú, részben aszfalt útburkolat kutyázásával a meglévő átázott rész talajcseréjével majd megerősítésével és aszfalt burkolásával oldotta meg a település ezen részének a közlekedési kapcsolatát. A beruházásra 14 000 000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

 

2.Bocskai utca szennyvízcsatorna kiépítése (támogatás összege: 12 000 000 Ft)

Adony Város Önkormányzat közigazgatási területén található ingatlanok túlnyomó része rendelkezik szennyvízelvezetéssel, rá vannak kötve a csatornahálózatra. Jelen támogatásból a rákötött ingatlanok arányán kíván az önkormányzat segíteni, az Adony Duna sor 177/1 hrsz-ú utca szakaszon (a Petőfi utca és Bocskai utca közötti területen) szennyvízcsatorna hálózat bővítésével, négy ingatlan szennyvíz-elvezetésének kiépítésével. Az elkészült tervek alapján a  kivitelezés megtörtént, az ingatlan bekötések házi szennyvízátemelő rendszer kiépítésével. A szakaszon a tervekben szereplő csőből kialakításra került a gerincvezeték, két tisztítóval, tolózárakkal, karimás kötésekkel.

A támogatás összege: 12 000 000 Ft

 

3.Rendezvénytéren szilárd burkolat kiépítése

Adony Város központjában található római katolikus templom és a Szent István Általános Iskola és AMI között terület (180m2) a megnövekedett gépjármű forgalomnak, már szűkösnek bizonyult, így a terület bővítésével, burkolatának megújításával egy nagy 610 m2-es teret alapítottunk ki, mely 2,5%-os Rákóczi utcai vizesárokba való oldaleséssel készült, pályaszerkezete pedig:

  • meglévő tömörített földtükör
  • 35cm M56 (Mechanikai stabilizáció)védő-javítóréteg
  • 20cm FZKA0/22-es (folyamatos szemelosztású zúzottkő alap)

Támogatás összege: 18 000 000 Ft

 

4.Iskola tetőterének beépítése (a fűtés kiépítését nem tartalmazza)

Adony Város központjában található Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény padlástere kihasználatlannak bizonyult, melynek felújításával az iskola hasznos alapterülete bővült.

A meglévő padlástérből kialakításra került egy tároló és egy raktár helyiség , melyeket gipszkartonnal választottak el egymástól. A tetőtér új burkolatot kapott és tetőtéri nyílászárók beépítésével a természetes fény bejutása is biztosított lett.  A helyiségek korszerűbb világítással lettek felszerelve, melyek nem csak modernek, de energiatakarékosak is.

A támogatás összege: 31 000 000 Ft

 

5.Városközponti ingatlan vásárlás („vendéglő”)

Adony Város központjában, a Rákóczi u. 12. szám (499 hrsz) alatt található, használaton kívüli ingatlan megvásárlásával az Önkormányzat egy fedett buszváró kialakítását tervezi. A vásárláshoz 46 000 000 Ft támogatást nyert a település.

A támogatás összege 46 000 000 Ft

 

 

6.Útfelújítás Szentmihályon (0113/1 hrsz és a 0141 hrsz) 150 m hosszban

Adony Város Önkormányzatának közigazgatási területen található az Álmosvölgy utca (0113/1 és 0141 hrsz ), ahol a területek csatlakozásánál egy kanyarban nagy szintkülönbség miatt esős vagy havas időben a közlekedés balesetveszélyes. Az érintett területen sok épület található így az utcának jelentős forgalma van, ezáltal sajnos több esetben az elakadt autók elzárták az teljes utat és megbénították a keskeny utcán történő közlekedést.

Ezt a kanyargos-csúszós, nagy szintkülönbséggel rendelkező csomópont került felújításra ~ 150  méteres szakaszon. Az alapadatok, a becsült forgalmi adatok, a geodéziai mérések és a burkolatállapot szemrevételezése, és a feltárások alapján, új pályaszerkezet kerül kialakításra úgy, hogy a felületen keletkezett gödrös, kipergett, kátyúk javítását követően egységes homogén felület előállítása érdekében 40 cm kavics feltöltésre betonelemek kerültek elhelyezésre.

A támogatás összege: 9 000 000 Ft

 

7.Szennyvízvezeték hosszabbítás

2018 évben a KEHOP rendszer támogatásával megvalósult az adonyi szennyvíztelep korszerűsítése. Eddig a szennyvíztelep tisztított szennyvize az Adonyi Főcsatorna zsilipének alvizi szakaszán került bevezetésre. A zsilipet üzemeltető DV-VIZIG Fejér Megyei Szakaszmérnökség álláspontja szerint a műtárgy karbantartása, üzemeltetése, üzembiztonsága javítható lenne a tisztított szennyvíz bevezetés műtárgyon keresztüli megszüntetésével. Az önkormányzat, figyelembe véve a hatóság által leírtakat a nyomóvezeték kiépítését úgy oldotta meg, hogy az a meglévő vezetékszakaszhoz csatlakozik, szabad kifolyással biztosítja a tisztított szennyvíz bevezetését az Adonyi főcsatornába.

támogatás összege: 15 000 000 Ft

 

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII.03.) önkormányzati rendelete, valamint Fejér Megyei Közgyűlés 121/2022. (VI.23.) önkormányzati határozata alapján Adony Város Önkormányzata 145.000.000 Ft összegű támogatásban részesült fejlesztési feladatainak kivitelezésére az alábbiak szerint:

 

1.Kinizsi utcai buszváró felújítása, átalakítása

A felújítással érintett megállóban megerősítésre került a buszváró, és a hozzá vezető támfal, valamint a kerékpárok tárolására alkalmas hely is bővült.

Támogatás összege: 16 000 000 Ft

 

 

 

2.Mobilszínpad vásárlás

A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár felelős a városi rendezvények lebonyolításáért. A rendezvényeket eddig egy vas vázra szerelt fadeszkás színpadon rendezték, mely már az idő viszontagságai miatt nem felelt meg a mai kor elvárásainak. Beszerzésre került egy 48 m2-es korszerű mobil színpad, mely felépítése gyors, mozgatható. Biztonságos és technikailag is korszerű.

Támogatás összege: 5 000 000 Ft

 

 

3.Rendezvénytér burkolása

2021-ben a Római Katolikus Templom és a Szent István Általános Iskola Közötti terület ( 64/4 hrsz és a 65 hrsz) bővítésére volt szükség a megnövekedett forgalom és gépkocsi állomány miatt. A teret akkor a Fejér Megyei Közgyűlés támogatásával kialakítottuk, 620 m2 nagyságú területen szegélyt  és zúzottkő borítást kapott. Ez az állapot azonban nem volt végleges, a kialakított tér térkőburkolatot kapott, mely ellenállóbb az időjárás viszontagságaival szemben és ellenállóbb a folyamatos használat miatt.

Támogatás összege: 25 000 000 Ft

 

4.Óvoda hátsó kerítés építése

Az Adonyi Hóvirág Óvoda kerítésének felújítása több ütemben valósult meg. Az I. ütem a Magyar Falu Program támogatásával készült el még 2019-ben, de az Önkormányzat egy egységes képet kívánt megvalósítani azzal, hogy a kerítés fennmaradt szakaszát is felújítja. Így a II. ütemben megvalósulhatott az óvoda kerítésének felújítása teljes hosszában. Ez nem csak esztétikusabbá, de biztonságosabbá is tette az intézményt.

Támogatás összege: 20 000 000 Ft

 

5.Buszváró kialakítása a „vendéglőnél”

Az Adony, Rákóczi u. 12. szám alatti – régen vendéglőként – üzemelő ingatlanon egy fedett buszváró került kialakításra. A felújítás során sor került a nyílászárók cseréjére, burkolatok megújítására, belső átalakításokkal kialakult egy olyan helyiség, ahol az utasok kulturált körülmények között várakozhatnak. A fennmaradó szabad épületrészen tároló, raktár, iroda és két üzlethelyiség alakult, mely vállalkozás számára került bérbeadásra. Az épület ingyen használható wifi-vel is rendelkezik.

Támogatás összege: 26 000 000 Ft

 

6.Kézilabda pálya világítás kiépítése

A Magyar Kézilabda Szövetség jóvoltából a Kastély parkban megépült egy gumi burkolatos kézilabda pálya. Használatát elősegítve megtervezésre került a megvilágítás kiépítése, melyek kivitelezési folyamatban van. Átadást követően a 4 db lámpaoszlopra elhelyezett 16 db fényvető fényénál hódolhatnak a labdajátékosok. A projekt tartalmazza még a Hunyadi utca és a kézilabda pálya közötti útszakasz közvilágításának kiépítését is, biztosítva a gyalogosok közlekedését. A támogatás összege: 16 000 000 Ft

7.Templom jubileumi film elkészítése

Az adonyi Sarlós Boldogasszony katolikus templom 2023-ban ünnepli építésének 300. évfordulóját. Ezen kerek évforduló alkalmával a város egy egész éven át tartó ünnepség sorozattal tiszteleg ezen jeles dátum előtt. A film bemutatja az építészeti emlékeket, a lakosok visszaemlékezéseit a templommal kapcsolatban, valamint egyéb érdekességeket is megtudhatunk. A film kb. 50 perces és az alábbi linken mindenki számára elérhető:

https://www.youtube.com/watch?v=mZmEhmSdKAk&t=27s „A falak amik összekötnek” címmel.

támogatás összege: 15 300 000 Ft

 

8.Adonyi Közös Önkormányzati hivatal árnyékolása

Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, az Adony, Kossuth L. u. 4. szám alatt az irodákban napháló rolók kerültek elhelyezésre a monitor elleni tükröződés elleni védelem és a sötétítés nélküli erős fény és hő elleni védekezés érdekében.

Támogatás összege: 1 700 000  Ft

 

 

 

9.Adonyi Rendőrőrs bútorzat ütemezett cseréje

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi rendőrőrs épületében több felújítás is történt, többek között informatikai hálózat kiépítése. A régi bútorzat már nem volt megfelelő a modern informatikai eszközök tárolására, használatára. Így az őrsparancsnokkal egyeztetve új, korszerű bútorok készültek, valamint az épület egy részének padlózata is megújult.

Támogatás összege: 20 000 000 Ft

Comments are closed.