2022. 08. 25. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2016. (V.20.) rendelet módosítása
 2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2015. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Iskolakonyha Kft-vel kötött szerződés módosítása
 4. A szociális étkezés díjának ügye
 5. A tűz és munkavédelmi szerződésre vonatkozó módosítási kérelem
 6. Közművesítési hozzájárulás megállapítása a Duna soron
 7. Nagy Józsefnek az Adony, 877/12 hrsz. ingatlan egy részére vonatkozó ügye
 8. Elektronikai hulladékgyűjtés
 9. A 108/1/A/12 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésének ügye
 10. Adonyi búcsú ügye
 11. Tájékoztatás Szabadegyháza környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezetéről
 12. A Perkáta-Iváncsa I-II. kétrendszerű 132 kV-os távvezeték kiváltása miatt kártalanítási szerződések kötése az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel
 13. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.