Német Nemzetiségi Önkormányzat

Önkormányzatunk 1994-ben alakult. Adonyban évszázadokra visszavezethető a németajkú lakosság jelenléte, mely a 18. századi betelepítésekkel kezdődött. A kutatások alapján bebizonyosodott, hogy az Adonyba települő németek nagy része Hessen tartományból, Fulda mellől jött erre a környékre.

Az megalakult Német Nemzetiségi Önkormányzatnak elsőrendű célja volt a még meglévő német hagyományok ápolása, a már feledésbe mentek felkutatása, és természetesen a német nyelv élővé tétele, minél szélesebb körben való elterjesztése.

A fenti célok megvalósítása érdekében az elmúlt években sokat tett önkormányzatunk.

Ugyanilyen fontos feladatunknak tekintjük a németországi testvérvárosi kapcsolat ápolását, és az ehhez kapcsolódó programok szervezését.

1992 óta van kapcsolata városunk Önkormányzatának a németországi Oberweser településsel. A település szintén Hessen tartományban található.  A hivatalos testvérvárosi szerződés aláírására 1995. júniusában került sor Oberweserben. Erre az ünnepélyes alkalomra 80 adonyi lakos is kiutazott Németországba, hogy együtt ünnepeljék német barátainkkal ezt a fontos eseményt.

A testvérvárosi szerződés alapvetően a két település közötti minél szélesebb körű kapcsolatok kiépítését, és ápolását tűzte ki célul, úgymint kulturális, sport és művészeti csoportok folyamatos kapcsolattartása, egymás kultúrájának megismerése.

A testvérvárosi látogatások immár 19 éve tartalmas, rendszeres találkozásokat jelentenek a két település lakossága között. A kitűzött célok megvalósításán túl nagyon sok családi, egyéni barátság is köttetett, amik élőek, és rendszeres találkozásokat jelentenek. A települések kétévente rendeznek közös programot, amikor 60-70 magyar, ill. német lakos látogat el a testvértelepülésre,  4-5 napot együtt töltenek közös programokkal, sok-sok közös élménnyel.

A Nemzetiségi önkormányzat anyagilag is támogatja ezeket a programokat, és természetesen minden olyan művészeti csoportot, aminek tevékenysége kötődik a kisebbségi kultúrához, nyelvhez, vagy hagyományápoláshoz.

Rendszeres támogatást kap tőlünk.

  • Rozmaring felnőtt német néptánccsoport
  • Kinder Rozmaring gyermek német néptánccsoport
  • az óvodai német néptánc csoport
  • a Gyöngyvirág női kar
  • Bandy-Band zenekar
  • iskolai német nyelvoktatás
  • óvodai német nyelvi játszó

A felsoroltakon kívül több adonyi diák Németországi tanulmányát, nyelvtanulását is támogattuk.

Szabó Ferencé

Német  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:

  • Szabó Ferencné  elnök
  • Eizenberger János
  • Pajer Loretta

Az Német Nemzetiségi Önkormányzat döntései, üléseinek jegyzőkönyvei: