Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Elérhetőség:
Cím: 2457 Adony, Rákóczi F. u. 39.
Tel/Fax: (25) 231-020
e-mail: adonyisk@gmail.com
web: www.adonyiskola.mdn.hu

 

 

 

Igazgató: Orthné Horváth Marianna
Igazgatóhelyettesek:  Zámbó Mária, Tischnerné Tóth Szilvia

 

Bemutatkozás: 

Az intézmény szemléltető eszközökkel megfelelően felszerelt, szaktantermekkel, számítógépteremmel, sportcsarnokkal, kézműves foglalkozások tartására alkalmas alkotóházzal, iskolai könyvtárral rendelkezik. Évfolyamonként 2 tanulócsoporttal működünk.
Iskolánkban arra törekszünk, hogy mind a kiemelkedő, mind a sajátos nevelést igénylő tanulók fejlesztésére a lehetőséget maximálisan kihasználjuk. Diákjaink hosszú évek óta eredményesen szerepelnek területi, megyei, országos versenyeken. A nehézségekkel küzdő gyerekek megfelelő segítséget kaphatnak logopédustól, fejlesztő pedagógustól.
A tanórákon kívül a tanulóknak lehetőségük van szakkörökön, felvételi előkészítő foglalkozásokon részt venni.
Diákjaink az angol és a német nyelv közül választhatnak. A 2007-es évtől az alsó osztályokban angol nyelvből két tannyelvű oktatás zajlik 2 angol szakos és 1 anyanyelvi oktatóval.
Alapfokú művészeti iskolánkban a diákok a négy művészeti ág különböző tanszakaingyarapíthatják ismereteiket szabadidejükben.
Gyerekeink délutánonként sportolhatnak : kézilabda, foci, atlétika, karate, aerobik edzések folynak, melyhez sportcsarnok és a kastélyparkban lévő pályák biztosítanak lehetőséget. Hetente 3 alkalommal gyógytestnevelésben vehetnek részt (orvosilag javasolt esetben) diákjaink.
Valamennyi igénylőnek napközis elhelyezést és menzás étkezést is tudunk biztosítani.
Iskolánk arculatának kialakításában igyekszünk az eddigi eredményeinkhez, hagyományainkhoz, lehetőségeinkhez, a helyi és a kistérségi igényekhez igazodni.  

 

 

 

 

Comments are closed.