Az Alapítvány További tervei

Az „Adonyért” Alapítvány középtávú, 2013–2018. évi céljai

 • Nepomuki Szent János szobrának /a vízimolnárok védőszentjének/ méltó módon és hel en történő elhelyezése, felújítása, az evezősök sportegyesületének közreműködésével.
 • Puszták emlékhelyei kialakításának folytatása az eredeti helyszíneken, vagy azok közelében.
 • Miután a lapidárium nyertes, de megvalósítási határidőhöz kötött pályázatát 2012-ben anyagi okokból történően kénytelenek voltunk visszamondani, legalább a víztorony felújítását lenne célszerű az eredeti állapotnak megfelelően rendezni úgy, hogy közben változatlanul fenntartjuk Adony régmúlt történetének bemutatását szolgáló lapidárium létesítésének határozott szándékát.
 • A leányhalála emlék kereszt felújítása, környezetének, hozzáférhetőségének rendezése.
 • Javasoljuk a jubileumi park és a Koller tér világításának megoldását, és támogatjuk az Adonyiak Baráti Körével együttműködve pihenőpadok elhelyezését.
 • A település köszöntő táblák gondozásának, virágosításának megszervezése és folyamatos gondozása.
 • Adonyi Füzetek sorozat folytatása (Adony kultúrtörténete).„Ki Kicsoda Adonyban?” Adony híres szülötteiről és/vagy lakóiról szóló füzet szerkesztése kiadása.
 • Az adonyi ételek receptjeinek gyűjtése, könyv szerkesztés és kiadása.
  Kincses Kalendárium szerkesztésének szervezése, adonyi aktualitásokkal, háztartási, gazdálkodási, gazdasági tartalommal, valamint ünnepeink, kulturális és hitéleti programok bemutatásával.
 • Szeretnénk, ha a már meglévő önkormányzati tervnek megfelelően megoldódna a kastélypark fejlesztése, beleértve a tó és a sétautak kialakítását, továbbá támogatjuk az Adonyiak Baráti Körének javaslatára létesítendő pihenő padok és évelő növények, egynyári virágok elhelyezését.
 • Szeretnénk, ha megvalósulna a Duna part, a kialakított kis Dunai strand folyamatos gondozása /kis és nagy Duna/ egyre gyakrabban látogatott területeinek rendezése. A nagy-sziget egy részének kialakítása jóléti erdő mintájára /a Vadex Zrt vel együttműködve/.
 • Azon egyesületek, civil szervezetek és művészeti csoportok támogatása, kik nem jogosultak az SZJA 1%-ának gyűjtésére.
 • Hitéleti tevékenységek és az egyházi rendezvények támogatása.
 • Javasoljuk a Zichy sírhely és környékének rendezését, amennyiben ezt a család leszármazottjai anyagilag is támogatják.
 • Lehetőségeink szerint segítséget aduk a művelődési ház terveiben korábban megkezdett Zichy emlékhely kialakításához.
 • Célunk az elkövetkezendőkben az autópálya lejáróira,-körforgóira- tervezett műalkotások megvalósítása.
 • Célunk II. Lajos királyunk emlékhelyének kialakítása, aki az országba betört török hadak ellen mohács felé indulva és Adonynál megállva innen írta nevezetes és eredménytelen segítség kérő levelét Európa uralkodóihoz.
 • A temető előtt állt és a háború után eltűnt, megsemmisült Szent Vendel szobor /a vándorok védőszentje/ elkészíttetése és a városba bevezető utak valamelyikén történő felállítása.
 • Szeretnénk, ha több település összefogásával megvalósulnának azok a kerékpár út tervek melyeket már korábban felvázoltak a Duna parton, Dunaföldvártól Ercsiig, valamint a kistérségi települések összekötésére. A megvalósításhoz lehetőségeink szerint és önkéntesek bevonásával szervezési támogatást adunk. Ezen tervünket javasoljuk a város többi civilszervezeteinek is meggondolásra.

Comments are closed.