Nepomuki Szent János szobrai

Nepomuki János Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik. A gyónási titok vértanúja, Csehország védőszentje.
A legenda szerint Wolfflin János a kicsiny Pomuk (ma Napomuk) helységben született, Dél-Csehországban. A szegény sorból származó ifjú jogi tanulmányainak befejezése után gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. Az igazságos, jóakaratú király egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. János a gyónási titok szentségére hivatkozva nem volt hajlandó megmondani. Ezért a király megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. A prágai Szent Vid-székesegyházban 1383-ban temették el.
A legenda elbeszéli még, hogy a sírját ráccsal kellett elkeríteni, mert aki tisztességtelen szándékkal lépett oda, azt Isten súlyos büntetése érte.
Kultusza már a XVIII. század első felében széles körben elterjedt. A Nepomuki Szent Jánosnak szentelt szobrokat legtöbbször folyópartokon és hidak mellett állították fel. Nepomuki Szent János a folyók, a hidak, a hajósok, a halászok és a molnárok védőszentje; az úton és vízen járók védelmezője. Emléknapja: május 16

Nepomuki Szent János szobor Adonyban

GPS: É sz:47,11454 fok   K h:18,87877 fok Magasság: 95 m

Építtető (megrendelő, kedvezményezett): Adonyért Alapítvány 2457, Adony Kossuth Lajos u.4.

Nepomuki Szent János (csehül Svatý Jan Nepomucký) (Nepomuk, Csehország,1340 és 350 között – Prága,1393.március 20.) Csehország védőszentje.

A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. A gyónási titok mártírjaként tartják számon. Egyes helyeken a fuldoklók, illetve a bányászok, sóbányászok védőszentje. Az idők folyamán több sóbányában, illetve sóbányászattal kapcsolatos településen templomokat, kápolnákat szentelnek neki, szobrokat emelnek, sőt, Aknasugatagon még bányát is neveznek el róla. Az elmúlt évszázadokban Adony területén sok vízimolnár élt, ők állíttatták a szobrot 1778-ban védőszentjük emlékére. Az eredeti talapzatot egy 19. sz.-i kereszt alépítményével cserélték ki. Az 1940-41es jeges árvíz feldöntötte, nagy károkat okozott, ezért a szobrot az ártól beljebb, a parton helyezték el.

Évtizedek alatt a szobrot a növényzet annyira benőtte, hogy a közösség számára nem volt látható, ezért az alkotást az Adonyért alapítvány gondozásában a komp kikötő bejáratához helyezték át.

Jelenlegi hely megjelölése A 6-os útról a Lórévi táblánál, a Duna felé fordulva a révátkelő melletti épület mellett hasáb alakú piedesztálon áll, dúsan redőzött ruhában, kezében kereszttel. A szobor anyaga mészkő, jelenlegi állapota a porózusságából adódóan leromlott, mohás, helyenként sérült, cementes anyaggal javítgatott. Egy műszakilag leromlott, omladozó régóta elhagyott, nem kezelt épület tövében áll, a további állagromlás érdekében sürgőssé vált a szobor végleges helyének felkutatása, megtalálása.

Régi célja a helységben élő zömében Római Katolikus vallású közösségnek, hogy meg kell keresni a későbbiekben a szobor számára méltó helyet. A végleges elhelyezésére, helyének meghatározására több terv született, de egyik sem valósult meg.

Az elmúlt évtizedben a kis Duna ág kotrásával és part kialakításával olyan helyzet alakult ki, hogy a szobrot az eredeti helyére vissza lehet biztonságosan állítani. A terület az önkormányzat tulajdonában van.

A tervezett elhelyezési terület rendezett, megközelítése könnyen biztosított, karbantartott, parkszerű egyenletes, füves tér, melyet sportolási és rendezvény célból az Adonyi vízisport egyesület használ.

Tervező feladatát képezte egy olyan alapozás és posztamens, tér létrehozása, hogy a szobor hosszú távú állékonyságát, megközelíthetőségét biztosítsa, hogy a szobor által formált Szent tiszteletét méltóképpen meg lehessen ünnepelni, a térbeli alkotást körbe lehessen járni, környezetét egyszerűen lehessen kezelni.

A kivtelezés műszaki ellenőre:  Fónad József

nepomuki_akvarell

 A képen látható a szobor néhai apósom, Tőrök József nevelőapjának még ma is meglévő háza mellett, a régi révkikötő  és már eliszaposodott Molnár árok bejárata előtti kisdunaparti részen, a fa lombjától félig takarva. (Kékesi István)

A szobor eredeti helyéről a múlt században készül akvarell.

nepomuki_jelenleg

nepomuki_partonnepomuki_táblanepomuki_adony