Településrendezési Eszközök Felülvizsgálata

Településfejlesztési koncepció véleményezési anyaga

Véleményezési anyag

Megalapozó vizsgálat

Örökségvédelmi hatástanulmány

Értékkataszter

Comments are closed.