Települési Arculati Kézikönyv

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Érdeklődők!

 

Nagy örömömre szolgál, hogy ezúton Önök elé tárhatom a településünk értékeit bemutató Település Arculati Kézikönyvet. E könyv a városunk közigazgatási területén található épített és természeti elemeket rögzíti, egyúttal megmutatja településünk sajátos, egyedi hangulatát kölcsönző részleteit is.

A már jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, csoportosítva kerek egésszé formálják át az eddigi részleteket megfigyelő szemléletünket.

A Kézikönyv bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel tölti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. Segítségül hasznos ajánlásokat fogalmaz meg a jövőbeni építkezésekre vonatkozóan, amely a közösségek építészeti kultúráját is hivatott emelni.

Munkánk hatásait, következményeit a jövő nemzedéke fogja élvezni, akiknek megadjuk a lehetőséget, hogy rendezettebb, szebb és élhetőbb települést kapjanak tőlünk örökül, ahol a hagyományos és a mai korszerű épületek egyaránt harmonikusan illeszkednek a természeti környezetbe.

 

A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel…”
(dr. Szent Györgyi Albert)

 Ronyecz Péter

polgármester

Települési Arculati Kézikönyv

21/2017.(XII.21.) a településkép védelméről

Tájékoztató a TAK előkészítéséről

Települési Arculati Kézikönyv véleményezési anyag

Comments are closed.