Ügyintézés

Ügyfélszolgálat:

Név: Simon Brigitta

Elérhetőség:  4. sz. iroda ;  (25)504-550/11.mellék;

hivatal@adony.hu

Ellátandó feladatok:  iktatás, postázás, német nemzetiségi képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése, ügykezelői feladatok ellátása, kóbor ebek bejelentése,  hirdetőtáblával kapcsolatos ügyintézések,közvilágítási hibabejelentés. A város honlapja adattartalma koordinálási feladatainak ellátása, ( honlap adattartalmával kapcsolatos ügyintézés)

 

Igazgatási előadó /Jegyző

Név: Dr. Földi Ilona

Elérhetőség: 15. sz. iroda; (25)504-550/18. mellék

Ellátandó feladatok: Az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok, polgármesteri hatáskörbe tartozó, a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási feladatok.

Igazgatási előadó /Aljegyző

Név: Bokor Erika

Elérhetőség: 15. sz. iroda;  (25)504-550/18. mellék

e-mail: jegyzo@adony.hu

Ellátandó feladatok: Az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok, polgármesteri hatáskörbe tartozó Személyzeti ügyintézés, a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási feladatok.

 

Igazgatási és Szociális ügyintézők:

Név: Battyányiné Biró Brigitta

Elérhetőség: 1. iroda; (25)504-550/13. mellék

e-mail: igazgatas@adony.hu

Ellátandó feladatok: Hagyatéki ügyek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hirdetmények, hatósági igazolások.

(jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok, hagyatéki ügyintézés , mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos feladatokat, állategészség ügy, állatok védése, tartása)

 

Név: Králl Gabriella

Elérhetőség: 1. iroda; (25)504-550/13. mellék

e-mail: igazgatas@adony.hu

Ellátandó feladatok:  Kereskedelmi és telepengedélyezési ügyek,települési támogatások,hatósági igazolások.

(jegyzői hatáskörbe tartozó szociális feladatok,működései engedélyek nyilvántartása, telepengedély nyilvántartása)

 

Név: Székely Krisztina 

Elérhetőség: 6. iroda; (25) 504-550 / 15. mellék

e-mail: palyazatok@adony.hu

Ellátandó feladatok: lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,civil pályázatok,támogatások,közfoglalkoztatási ügyek,első lakáshoz jutók támogatása,önkormányzati pályázatok, Bursa hungarica, közfoglalkoztatás, anyakönyvvezetői feladatok.

(Elvégzi a születéssel kapcsolatos anyakönyvvezetői feladatokat és adatközléseket, az utólagos anyakönyvezéseket; anyakönyvezi a házasságkötéseket; halálesettel, ismeretlen holttesttel, holttá nyilvánítással kapcsolatos feladatokat, névváltoztatási kérelem, állampolgársági eskü)

 

Név: Kovács Kitti

Elérhetőség: 16. sz.iroda;  (25)504-550/16. mellék

email: hivatal@adony.hu

Ellátandó feladatok:AZ önkormányzat képviselő-testületi ülések előkészítése, kóbor ebek bejelentése, méhcsaládok ki- és bejelentése, hirdetőtáblával kapcsolatos ügyintézések jegyzőkönyvek vezetése,szemétszállítási díjkedvezmény és mentességhez igazolás. A város honlapja adattartalma koordinálási feladatainak ellátása, ( honlap adattartalmával kapcsolatos ügyintézés)

 

Pénzügyi Iroda:

  • Pénzügyi irodavezető

Név: Filler Erna

Elérhetőség: 14. sz. iroda;  (25)504-550/19. mellék

e.mail:  penzugy1@adony.hu

penzugy@adony.hu

Ellátandó feladatok:  Az önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos, valamint a számviteli feladatok ellátása. Közbeszerzési eljárások koordinálása, lebonyolítása. Az önkormányzat pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása. A Pénzügyi Iroda tevékenységének irányítása.

 

Pénzügyi, gazdálkodási csoport

 

Név: Müllerné Kocsis Mónika

Elérhetőség: 13. sz.iroda;  (25)504-550/20. mellék

email: penzugy2@adony.hu

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat költségvetési, számviteli feladatainak ellátása.

 

Név: Tollár Márta

Elérhetőség: 13. sz.iroda;  (25)504-550/20. mellék

email: penzugy2@adony.hu

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat költségvetési, számviteli feladatainak ellátása.

 

Név: Müllerné Pekarek Anita

Elérhetőség: 13. sz.iroda;  (25)504-550/20. mellék

email: penzugy2@adony.hu

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat költségvetési, számviteli feladatainak ellátás

 

Gazdálkodási ügyintézők

NévMarcziné Domján Szilvia

Elérhetőség: 11. sz. iroda;  (25)504-550/12. mellék

e-mail: penzugy3@adony.hu

Ellátandó feladatok:

  • Ellátja az önkormányzat lakás- és helyiséggazdálkodási feladatait. Ezen belül: közreműködik az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításában, üzemeltetésében, értékesítésében, rendelet-tervezetek előkészítésében, pályázatok lebonyolításában, szerződések megkötésében és megszüntetésében.
  • Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatait
  • Szerződések nyilvántartása

 

Név: Mészárosné Sevella Izabella

Elérhetőség: 11. sz. iroda  (25)504-550/22. mellék

e-mail: penzugy3@adony.hu

Ellátandó feladatok:Az önkormányzat vagyongazdálkodásával, vagyonkataszter nyilvántartás,házipénztár kezelése,ebédbefizetés/lemondás,temető nyilvántartás

 

Név: Gémesi regina

Elérhetőség: 12. sz. iroda  (25)504-550/2. mellék

e-mail:titkarsag@adony.hu

Ellátandó feladatok: Személyzeti ügyintézés, behajtási engedélyek, járdafelújítási és árokbefedési ügyek.

 

Adócsoport:

Adóigazgatási ügyintéző

NévNagyné Vámosi Andrea

Elérhetőség: 3. sz. iroda;  (25)504-550/23. mellék

e-mail: ado@adony.hu

Ellátandó feladatok: A helyi adók ( kommunális), talajterhelési díj.

Név: Csikós-Jánvári Dominika

Elérhetőség: 3. sz. iroda;  (25)504-550/23. mellék

e-mail: ado@adony.hu

Ellátandó feladatok: A helyi adók (iparűzési adó, idegenforgalmi), a gépjárműadó, adó-és értékbizonyítványok,adóigazolások,közérdekű munkabüntetések.

 

Név: Elszeszer Klaudia

Elérhetőség: 3. sz. iroda;  (25)504-550/23. mellék

e-mail: ado@adony.hu

Ellátandó feladatok: A helyi adók (építményadó).

 

BELOIANNISZI KIRENDELTSÉG:

2455 Beloiannisz Szarafisz utca 2.

tel.: 06/25-898-055

fax: 06/25-999-150

Mobil telefon: 06-30/ 720-8083

hivatal@beloiannisz.hu

Igazgatási-, birtokvédelmi, gyámhatósági és anyakönyvi ügyek:

Balla Erika 

igazgatási ügyintéző

jegyzo@beloiannisz.hu

Telefonszám: 06-25-898-058

fax: 06-25-999-150

Skype: jegyzo_beloiannisz

Közérdekű panaszaikkal ügyfél fogadási időben felkereshetik.

Igazgatási és  szociális ügyek, pénztári be- és kifizetések:

Döbröczönyiné Szentesi Dorottya

szociális és pénzügyi ügyintéző

06-25-898-055

fax: 06-25-999-150

igazgatas.beloiannisz@gmail.com

Skype: hivatal_beloiannisz

 

Adóügyek, hagyatéki ügyek, működési engedély ügyek:

Kevevári István Györgyné (Gabi)

adóügyi ügyintéző

06-25-898-057

fax: 06-25-999-150

ado.beloiannisz@gmail.com

 

 

Comments are closed.