Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1.  A Szerv  feladatát, hatáskörét és tevékenyégét meghatározó SZABÁLYZATOK
 2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai
 3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügymenetmodellek
 4. A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 
 5. Fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
 6. Nyilvános kiadványok címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 7. KÉPVISELŐ_TESTÜLETI ÜLÉSEK- ELŐTERJESZTÉSEK, és az ülésekről készült JEGYZŐKÖNYVEK, Önkormányzati RENDELETEK,Polgármesteri döntések
 8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 9.  Közzétett hirdetmények, közlemények
 10. Kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
 11. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 13. Statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 14. Kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 15. Szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 16. Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 17. Különös és egyedi közzétételi lista
 18. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája
 19. A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 20. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke
 21. Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
 22. A szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, tárgyának, elemeinek megjelölése.
 23. A szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodás szövege
 24. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a szerv részére.

Comments are closed.