Civil kapcsolatok

Civil szervezetek

 

Adonyi Ifjúságért Egyesület

 

2005.szeptember 15-én 17 taggal és egy pártolóval megalakítottuk az ADONYI IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLETET, amelyet a cégbíróság 2005.október 27-i hatállyal bejegyzett. Az egyesület jórészt pedagógusokból áll, de képviseltetik magukat a főiskolás diákok, fizikai munkások is. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki az adonyi Ifjúsági Klubbal, ahol a helyi fiatalok (14-20 éves korig) találják meg szórakozási lehetőségeiket. Ezek a fiatalok már az előző programunkban (akkor még Adonyi Ifjúságért Csoport néven) is aktívan részt vettek, számíthatunk segítségükre.

 

elérhetőség: 2457 Adony, Rákóczi F. u. 39.

 

Rozmaring és Kinder Rozmaring tánccsoport

 

1973-ban az Ifjúsági Klub és az akkor végzett tánctanfolyam hallgatóiból verbuválódott az együttes, Wünsch László koreográfus vezetésével.

 

Kezdetektől fogva jelentős szerepet kapott az együttes életében a hagyományőrzés. Kettős vonatkozásban is, hisz egyrészt a Duna-menti táncok feldolgozásával, tolmácsolásával egy speciális térségi kultúra hagyományait ápolta, tartotta fenn. Az eredeti adonyi német nemzetiségi táncok feltárásával, gyűjtésével és tolmácsolásával pedig a nemzeti-nemzetiségi identitást erősítő „saját kultúra” továbbélésének szándéka valósulhatott meg.

 

Ennek jelentőségét az is jelzi, hogy az MTA adatközlésünk alapján készített filmfelvételt a német nemzetiségi tánchagyományokról, illetve a Magyar Televízió is készített filmet az együttes munkájáról Dunamenti képek címmel, amit azóta többször bemutatott már.

 

Az együttes az elmúlt 35 év során nem csupán amatőr művészeti csoportként, de igazi emberi közösségként is fontos szerepet tölt be a helyi társadalomban. Adonyban ritka az olyan ember, aki valamikor, valamilyen formában nem kötődött volna a tánccsoporthoz. ʺApáról fiúra szállva” hagyományozódott át a tánc, a közösségi lét szeretete, aktív megélése. Számos fellépésen részt vett a csoport és több táncegyüttessel kötött már barátságot.

 

Legjelentősebb külföldi szerepléseink:

 

1986. Voiron (Franciaország)

 

1987. Halle-Westf. (Németország)

 

1988. Gerlingen (Németország)

 

1989. Marseille (Franciaország)

 

1990. Pont St. Esprit, Machily (Franciaország)

 

1992. Dransfeld (Németország)

 

1993. Gerlingen, Scheden, Imbsen (Németország)

 

2009. Szilágycseh (Románia)

 

A táncos barátságon túli, igazi baráti kapcsolat fűz bennünket Németországból a gerlingeni, a hallei, a schedeni és Romániából a szilágycsehi tánccsoportokhoz, illetve Franciaországban a L’Eissero tánccsoporthoz.

 

2001-ben az eddigi Salina táncegyüttest Iker Józsefné vette át, aki a magyar táncoktatást folytatta. A Táncegyüttes honlapja:

 

http://adonyi_neptanc.mlap.hu/?mlsession=f4e94e8a362e370a4466b79663d568c03eab8aa28c995c0869d07c526438363d

 

A német táncoktatás 2008-ban indult újra Zaka- Csikos Csilla vezetésével és Helmut Heil koreográfus segítségével Rozmaring néven és utánpótlása a Kinder Rozmaring. A tánccsoport fő feladatának tartja a Magyarországi , legfőképpen a helyi sváb hagyományok, táncok őrzését, gyűjtését. Jelenleg testvéregyüttesünk A szilágycsehi tánccsoport és német barátainkkal tartjuk a kapcsolatot. 2011-től a Kinder Rozmaring próbáit Zaka- Csikos Csilla és Simon István tartja. Az utánpótlást és a Rozmaring csoportot Simon István vezeti.

 

Repertoár

 

Adonyi Polka – koreografálta Wünsch László

 

Babarci táncok – koreografálta Helmut Heil

 

Csillagpolka – koreografálta Helmut Heil

 

Hulaner – koreografálta Wünsch László

 

Kukorica Polka – koreografálta Wünsch László

 

Szűri táncok – koreografálta Helmut Heil

 

Előkészületben Ceglédberceli táncok – koreografálta Helmut Heil

 

A Rozmaring Tánccsoport hivatalos honlapja a http://www.rozmarin.eoldal.hu/ weboldalon érhető el, melyen most számos újítással találkozhatnak.

 

Salina és Aprók tánccsoport

 

1973-ban az Ifjúsági Klub és az akkor végzett tánctanfolyam hallgatóiból verbuválódott az együttes, Wünsch László koreográfus vezetésével.

 

Kezdetektől fogva jelentős szerepet kapott az együttes életében a hagyományőrzés. Kettős vonatkozásban is, hisz egyrészt a Duna-menti táncok feldolgozásával, tolmácsolásával egy speciális térségi kultúra hagyományait ápolta, tartotta fenn. Az eredeti adonyi német nemzetiségi táncok feltárásával, gyűjtésével és tolmácsolásával pedig a nemzeti-nemzetiségi identitást erősítő „saját kultúra” továbbélésének szándéka valósulhatott meg.

 

Ennek jelentőségét az is jelzi, hogy az MTA adatközlésünk alapján készített filmfelvételt a német nemzetiségi tánchagyományokról, illetve a Magyar Televízió is készített filmet az együttes munkájáról Dunamenti képek címmel, amit azóta többször bemutatott már.

 

Az együttes az elmúlt 35 év során nem csupán amatőr művészeti csoportként, de igazi emberi közösségként is fontos szerepet tölt be a helyi társadalomban. Adonyban ritka az olyan ember, aki valamikor, valamilyen formában nem kötődött volna a tánccsoporthoz. ʺApáról fiúra szállvaʺ hagyományozódott át a tánc, a közösségi lét szeretete, aktív megélése.

 

Az eltelt évek alatt az együttesnek közel 600 fellépése volt és százezres-nagyságrendre tehető azon nézők száma, akik megismerték műsorunkat, együttesünket.

 

Természetesen minden jelentős országos, regionális, vagy helyi táncos eseményen, rendezvényen, fesztiválon szerepeltünk. Örvendetesen sok meghívást kapunk a régió, az ország sok helyéről, hogy községi ünnepek, fesztiválok, találkozók, szüreti- és egyéb rendezvények műsorát színesítsük. Az évente megrendezésre kerülő tánctáborok állandó résztvevői vagyunk. Városunkban is majd minden ünnepi rendezvény állandó szereplőiként tartanak igényt műsorainkra. Polka-partikon, Orbán-napi mulatságon, majálison, városi napon, szüreti mulatságon veszünk részt műsorunkkal. Az évek során kialakult egyfajta éves műsorrendünk, hisz számtalan helyen újra- és újra visszavárnak bennünket, számítanak ránk.

 

Az elmúlt időszak jelentős eredménye, hogy nemzetközi kulturális kapcsolataink is igen kiterjedtek, sőt, ezen még túl is lépve: igazi tartós emberi-baráti kapcsolattá is erősödtek.

 

Ennek köszönhetően minden évben külföldi meghívásoknak is eleget tehetünk, illetve a kulturális csere, vagy egyszerűen csak a barátság okán mi is vendégül látunk külföldi együtteseket.

 

Legjelentősebb külföldi szerepléseink:

 

1986. Voiron (Franciaország)

 

1987. Halle-Westf. (Németország)

 

1988. Gerlingen (Németország)

 

1989. Marseille (Franciaország)

 

1990. Pont St. Esprit, Machily (Franciaország)

 

1992. Dransfeld (Németország)

 

1993. Gerlingen, Scheden, Imbsen (Németország)

 

A táncos barátságon túli, igazi baráti kapcsolat fűz bennünket Németországból a geringeni, a hallei és a schedeni tánccsoportokhoz, illetve Franciaországban a L’Eissero tánccsoporthoz.

 

Jelenleg két csoporttal működik az együttes, korcsoportonkénti megoszlásban: Aprók, és a felnőtt csoport – Salina. A tagok száma összesen 75 fő.

 

Az együttes szakmai vezetője Iker Józsefné (szül. Miklósa Györgyi). Édesanyja a bogyiszlói népi együttes alapító tagja volt. Ő maga 18 évet töltött a gyermek, majd a felnőtt együttesben. Később a Bogyiszlói Gyermekcsoport vezetője lett. Elvégezte a C kategóriás néptánc tanfolyamot, majd tanítani kezdett. Jelenleg a táncművészeti Főiskola 2. éves hallgatója a pécsi tagozaton. Néptáncot tanít a dunaújvárosi Violin Művészeti Iskola és a Kiskőrösi Művészeti Iskola tagiskoláiban.

 

Feladatának tekinti a magyar hagyományok, elsősorban a tánc, ének, népi játék kultúra és a népszokások felgyűjtését, megőrzését és átadását az utókor számára, megőrizve annak archaikus vonásait és népies stílusát.

 

A táncegyüttes honlapja: http://www.adonyi_neptanc.mlap.hu/

 

elérhetőség: 2457 Adony, Rákóczi F. u. 28.

 

Vetus Salina Kulturális Egyesület

 

2009. február 4-én alakuló közgyűlés keretein belül hivatalosan is létrejött a Vetus Salina Kulturális Egyesület, 20 taggal. A közgyűlés megválasztotta az egyesület vezetőségét az elkövetkezendő 5 évre.

 

Az egyesület elnöksége:

 

Fazekas Ildikó (elnök),

 

Králl Gabriella (titkár),

 

Kékesiné Istvánné (gazdasági vezető),

 

Pajerné Streer Katalin és Dimitrov Melinda (elnökségi tagok).

 

Az egyesület székhelye a Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár. Céljait és feladatait az előzetes terveknek megfelelően az egyesület a következőkben állapította meg: az egyetemes-, nemzeti-, és helyi kultúra értékeinek, hagyományainak ápolása, védelme és gazdagítása, a helyi kultúra szellemi- és épített örökségének megóvása, azok – aktív kulturális tevékenységgel történő – tovább hagyományozásának elősegítése; a helyi amatőr művészet-, népművészet előadó- és tárgyalkotó alkotók és alkotócsoportok tevékenységének támogatása.

 

Az Egyesület feladatai:

 

helytörténeti kutatás- és feltárás; az eredmények dokumentálása, publikálása

 

a helyi kultúra hagyományaival értékeivel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység

 

az egyetemes-, nemzeti-, és helyi tánc- és dalkultúra; a népi játék- és népi kismesterségek értékeinek és hagyományainak ápolása, azok megismertetése és oktatása

 

a helyi német nemzetiségi hagyományok ápolása

 

Az egyesületnek tagja lehet bármely jogi-, vagy felnőttkorú természetes személy, aki az Alapszabályban foglaltakat elfogadja. Az egyesület éves tagsági díja 2000 Ft, mely összegből önálló keresettel nem rendelkező diákok és nyugdíjasok 50% kedvezményt kapnak.

 

elérhetőség: 2457 Adony, Rákóczi F. u. 28.

 

Mezőföld Turisztikai Információs Pont

 

Irodánk a „Mezőföld Turisztikai Információs Pont” Mezőföldre, illetve annak közepére, az adonyi kistérség turisztikai szépségeire, természet adta lehetőségeire irányítva, hívja fel a figyelmet. Azokat az embereket, csoportokat, érdeklődőket megkeresve, akik az aktív pihenést, a kikapcsolódást, a szabadidő eltöltését a természet közelségébe, falusi – kisvárosi környezetben képzelik el.

 

Irodánkban a turisták a kistérség 8 településéről, ezek turisztikai értékeiről, természeti szépségeiről, látnivalókról, a helyi kultúráról, művészeti értékekről, a rendezvényekről, a helyi gasztronómiai különlegességekről, a vendéglátó és szálláshelyekről, továbbá a közlekedésről kapnak tájékoztatást.

 

Célunk az, hogy Adony és a kistérség többi településén a turizmus fejlődését a turisztikai szolgáltatások színvonalas bővítését az igények és lehetőségek feltárásával elősegítsük.

 

Az iroda munkatársai az érdeklődőknek, a vendégeknek készségesen adnak hiteles és pontos információkat, munkájukat legjobb tudásuk szerint végezve.

 

Az iroda nyitva tartása:

 

Péntektől- vasárnapig 8-18 00-ig tart nyitva, a többi napokon telefonos ügyfélszolgálat működik.

 

Elérhetőség: Tel/Fax: 06-25-231-541, Mobil: 06-30-900-5606,

 

E-mail: kekesiida@freemail.hu

 

Web: http://www.friweb.hu/meti/

 

Szolgáltatásaink:

 

Az érdeklődőknek, a látogatóknak információadás.

 

Turisztikai kiadványok terjesztése.

 

Turisztikai marketing tevékenység.

 

Koncert és színházjegyek, különböző rendezvények belépőjegyeinek értékesítése.

 

Szálláshely közvetítés, szálláshelyfoglalás.

 

Turisták utazási tájékoztatása, tanáccsal és útitervvel való ellátása.

 

Szabadidő eltöltésére program ajánlat és programszervezés.

 

Kerékpár és utánfutó kölcsönzés

 

Kistérségi Méhész Klub

 

A Kistérségi Méhész Klub 2010.03.14-én alakult 11 fővel. Összejöveteleit minden hónap 2. csütörtökén 18 órától tartja a Művelődési Házban.

 

A Klub célja: Adonyban és a kistérségben működő méhészetek összefogása, segítése, a méhészettel kapcsolatos szakmai ismeretek átadása. Megismertetni a lakosságot a méz és a méhészeti termékek igazi értékével, valamint felhívni a figyelmet a méhek fontos szerepére a növényvilágban.

 

Folyamatosan részt kívánunk venni lakóhelyünk és a kistérségi települések közösségi életében. Igény szerint szeretnénk bemutató méhészeti foglalkozásokat tartani óvodásoknak, iskolásoknak, ahol megismerkedhetnek a méhek világával, méhészeti eszközökkel és a méhészeti munkafolyamatokkal.

 

Térítésmentesen vállaljuk a településen és a kistérségben a méhrajok befogását, a darazsak kiirtását.

 

A klub tagjai minden évben segítik a “Mézesnap” programját.

 

Képviselője: Bencsik Csaba

 

elérhetőség: 2457 Adony, Bajcsy-Zs. u. 34.

 

Adony és Környéke Horgászegyesület

 

A horgászegyesület működési területe a Duna adonyi mellékága, mely a Duna 1601,5-1598 folyamkilométere között, sűrű ártéri erdővel benőtt sziget és a 6-os főút között terül el. Területe alacsony vízállásnál 34,9 hektár. Az Adony és Környéke Horgászegyesület 1982-ben alakult, jelenleg közhasznú státusza van. Az egyesületet nyolc tagú vezetőség irányítja, melynek jelenlegi elnöke Dr. Szász Károly, titkára Győrfi Edina, gazdasági felelőse Dr. Tamás József, a felügyelő bizottság elnöke Bacsó Csaba, a fegyelmi bizottság elnöke Stanczel Béla.

 

Taglétszámunk: 352 felnőtt és négy fő ifjúsági tag. Napijegy váltható 2500 Ft-os áron az adonyi Duna vendéglőben 06 órától 22 óráig.

 

Vízterületünkön az Országos Horgászrend érvényes a következő eltéréssel: Kősüllő mérete 25 cm, telepítést követő egy hétig az éjszakai horgászat tilos. A telepítést a vízparton lévő hirdető táblán közzé tesszük és a napijegyet kiállítók is közlik.

 

Egy fogási naplóra eső hal 2008. évben 39.6 kg, 2009. évben 37.7 kg volt.

 

Telepítések: 2009. évben 6667 kg, 2010. évben 7196 kg ponty volt.

 

Vízterületünk híres a csuka, süllő és kősüllő fogásairól, valamint bőséges keszeg állományáról. Fogási napló összesítés során több személynél volt 300 kg feletti fogás.

 

A “Magyar Horgász” 2010. szeptemberi számában volt lehetőségünk bemutatni egyesületünket és vízterületünket.

 

Adószámunk:

 

19679301-1-07

 

elérhetőség: 2457 Adony, Árpád u. 22.

 

Duna Ment Szent Orbán Borrend

 

Az egyesület és a borrend története

 

Négy-öt főből álló baráti társaság 1993-ban elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy Adony ismételten kivívja az itt termett borok népszerűségét. Ennek érdekében gazdanapokat, borversenyeket kezdtek rendezni a szőlőtermelő és borkészítő gazdák bevonásával. Később ez a tevékenység kiterjedt a környező településekre.

 

Azóta minden évben megszervezik a borversenyt, a Szekszárdi Alisca és a Velencei Szt. Benedictus borrendek szakembereinek, illetve a térségben élő más borász-szőlész szakemberek bevonásával, segítségével.

 

Ez a tevékenység egy folyamatos fejlődést indított el, késztetve a gazdákat minél jobb borok készítésére.

 

A fejlődés eredményeként 1998-ban megalakult az Adony környéki Szt. Orbán Szőlő és Borbaráti Egyesület, mely még több lehetőséget biztosított az egyesületi alapszabály révén a folyamatos fejlődésre. E fejlődés hatására 2006. április l6-án az egyesület borrenddé alakult át, melynek neve:

 

DUNA MENTI SZENT ORBÁN BORREND – ADONY

 

Célja az itt termett borok hírnevének öregbítése, a terület építészeti, kulturális, természeti értékeinek ápolása, megőrzése, a kulturált borfogyasztás minél nagyobb körű népszerűsítése.

 

A borrend legnagyobb ünnepe május 25-én, Szt. Orbán napja, illetve szeptember végén, október elején megrendezésre kerülő Hálaadás- új bor ünnepe.

 

A borrend saját honlapja: http://adony.hu/bor/

 

Képviselője: Králl István

 

elérhetőség: 2457 Adony, Petőfi S. u. 14.

 

Adonyi Evezős és Vízisport Egyesület

 

Az Adonyi Evezős és Vízisport Egyesület tagjaiként célul tűztük ki városunk vízi adottságait kihasználását. Megalakulásunk óta minden nyáron szombat délutánonként tartunk evezéseket a dunai RÉV és a gát között. A vízkedvelő kíváncsiskodók révén egyesületünk tagjainak száma már meghaladja a 30főt, akiknek nagy része rendszeresen látogatója a szombati evezéseknek.

 

Köszönhetően városunk több lakójának, számos felajánlás érkezett egyesületünk részére, beleértve mind anyagi, mind pedig evezési eszközöket is. Nagy segítséget jelent az adonyi képviselő testület tagjainak hozzájárulása, mely felajánlások segítségével a fenntartási költségeinken felül a kibővült „hajóflottánk”-at (4 kenu, 7 kajak) sikerült kiegészítenünk új evezőkkel, illetve a jövő évi túránkhoz szükséges kellékekkel.

 

Egyesületünk 2007. augusztus aug. 26-án bejegyzésre kerültünk a Fejér Megyei Bíróságon, elkészült a logónk is, illetve a honlapunk is elkészült, mely a www.adonyievezos.hu oldalon érhető el.

Az ősz beköszöntével befejezzük az evezést, de próbálunk közös programokat szervezni a hidegebb időszakban is, legyen szó szemétszedésről vagy korcsolyázásról.

 

Természetesen szívesen látunk minden kedves érdeklődőt és sportolni vágyót!

 

Képviselője: Eizenberger Máté

 

elérhetősége: 2457 Adony, Rákóczi u. 28.

 

“Gyöngyvirág” Női Kar

 

Kórusunk 1974. októberében alakult 14 fővel, Torma István karnagy vezetésével, az adonyi Ruhaipari KTSZ és a Fejér megyei KISZÖV támogatásával. Első nyilvános szereplésünkre 1975. március 8-án, Nőnapon került sor. Nevünket az első egyenruhánk gyöngyvirág kitűzőjéről kaptuk, amit a mai napig megtartottunk.

 

Az első jelentős megmérettetést a Zeneakadémián rendezett Budapesti Kamarakórus Napokon való részvétel jelentette. Az itt elhangzott műsorért kórusunk a zsűri különdíját vehette át.

 

Ezt követően sorra jöttek a jelentős sikereket hozó szereplések megyei és országos kórustalálkozókon, dalos ünnepeken, szakmai minősítőkön. 1979-ben a megyei kórustalálkozón nyújtott produkcióért ezüstminősítést kaptunk.

 

Fennállásunk 10. évfordulóján a Művelődési Minisztérium kitüntetésben részesítette kórusunkat.

 

1984-ben Ausztriában, 1988-ban Németországban szerepeltünk.

 

1994-ben testvérvárosi kapcsolat jött létre Adony és a németországi Oedelsheim között. Az ott működő női karral nagyon jó a kapcsolatunk, többször szerepeltünk Oedelsheimben.

 

Hangversenyeket adunk templomunkban, karácsonyi ünnepeken, városi rendezvényeken, kapcsolatot tartunk több kórussal is.

 

2004. augusztus 20-án Adony Város Önkormányzata “Adonyért” oklevelet adományozott kórusunknak, a város fejlődése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséért.

 

2005. március 5-én az Énekkarok Országos Minősítő hangversenyén a Nőikarok kategóriában ARANY fokozatot ért el.

 

Kórusunk ebben az évben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját.

 

Karvezetőnk Jankovicsné Ádám Judit, zongorakísérőnk Petky Anna.

 

Képviselője: Pajerné Streer Katalin

 

elérhetőség: 2457 Adony Rákóczi u. 28.

 

Bandy Band Kistérségi Fúvószenekari Egyesület

 

Képviselője: Kenesei András

 

elérhetőség: 2457 Adony, Árpád u. 25.

 

 

 

D-07 Adony és Környéke postagalamb Egyesület

 

Képviselője: Csóri Csaba

 

elérhetőség: 2457 Adony Ady Endre u. 82.

 

 

 

1414. Gellért püspök cserkészcsapata

 

Képviselője: Olszewski Waldemard

 

elérhetőség: 2457 Adony Koller tér 1.

 

 

 

Ananda Jóga csoport

 

Képviselője: Kerekesné Paulusz Ágnes

 

elérhetőség: 2457 Adony, Fáy A. u. 16.

 

 

 

Adonyi Pilates női csoport

 

Képviselője: Kardos Györgyi

 

elérhetőség: 2457 Adony, Rákóczi u. 39.

 

 

 

Adonyiak Baráti Köre

 

Képviselője: Percsi Tibor

 

elérhetőség: 2457 Adony, Hunyadi u. 15.

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.