Felhívás

 

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezései alapján Adony Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel Adony közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából a 2021. évben

ebösszeírást folytat.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként a törvényben meghatározott adattartalmú, a www.adony.hu honlapról elektronikus úton is letölthető Ebnyilvántartási adatlapot kell kitöltenie és azt az Önkormányzat részére eljuttatnia. Az adatlapot papír alapon is eljuttatjuk Önökhöz, valamint személyesen is átvehető a Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az ebösszeírás során az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján állatvédelmi bírság megfizetésére – alapösszege 75.000 Ft-tól – kötelezhető.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Amennyiben Ön Adony Város közigazgatási területén nem tart ebet, az adatlapot nem kell kitölteni.

Az Ebnyilvántartási adatlapot 2021. május 31-ig kell visszaküldeni:

  • személyesen  az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatára (Adony, Kossuth u. 4.)  a hivatal ügyfélfogadási idejében (hétfőtől csütörtökig: 8:00 órától -16:00 óráig, pénteken: 8:00 órától – 12:00 óráig),
  • postai úton az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2457 Adony, Kossuth u. 4. szám alatti címre,
  • elektronikus úton az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali kapujára (KRID: 506082910, AVOPH),
  • e-mailben (aláírva, szkennelt formában) az igazgatas@adony.hu e-mail címre.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás mindig aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni hatóságomnál:

  • új eb beszerzését,
  • a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett – adatokban bekövetkezett változást).

Kérjük, hogy segítsék a hatóság munkáját az adatlapok kitöltésével és visszaküldésével.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Adony, 2021. február 2.                                                                              Dr.  Földi Ilona

                                                                                                                                 jegyző

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.