Díszpolgáraink

Bálint Ágnes
1922. október 23-án született Adonyban.  Édesapja Bálint Lajos, édesanyja Müller Sarolta. Öt évesen megtanult olvasni, első olvasmányai nagy hatással voltak rá. Hat éves korától írt és rajzolt meséket , melyek 12 éves korától már meg is jelentek.  14 éves volt, amikor folytatásokban közölték első meseregényét a Fáni, a modern tündér-t. 2010. augusztus 20-án kapta meg posztumusz a díszpolgári címet. 2010. szeptember 10-én avatták fel Vecsésen a Bálint Ágnes – emlékházat.

 Ecsődi László
Az önkormányzatnak megalakulása óta folyamatosan tagja az adonyi képviselõ-testületnek. 1998. óta alpolgármester. 1994 óta egyéni körzetes országgyűlési képviselő Fejér megye 4.sz. választókörzetében (MSZP).
Szinte gyermekkorától közéleti ember, jellemzõ rá, hogy Adony érdekében önzetlenül dolgozik. A rendszerváltás elõtt is tanácstag volt, a közélet hasznos és harcos vezetõje. Jegyzõkönyvek bizonyítják, hogy a legfõbb célja: Adony fejlõdésének, (teljeskörû közmûvesítésének) várossá válásának töretlen harcosa volt és ma is az. Közéleti munkája révén a helyi önkormányzati vezetés (de az adonyi lakosság is) közelebb került és jobban megismerte az országgyûlési munkát és ennek révén a lehetõségek jobb kihasználását is elérhette Adony, községfejlesztési pályázatok révén – a törvények szigorú betartása mellett.
Mint alpolgármester – nagyon hasznos segítõje (sok esetben tanítója) a fiatal polgármesternek, a testületi tagoknak. Jellemzõ rá a szerénység, igazi csapatmunkás, ha egy hasznos feladat beindul – hagyja dolgozni társait és keresi az újabbnál újabb feladatokat. A sikertelenség nem töri le, a siker nem teszi elbizakodottá . Ha azt keresi valaki, hogy mi az, amit egyedül oldott meg – kutatni kell -, de ha azt keresi, hogy ami megoldódott – ott mindenütt megtalálható. Közéletiségét, fáradhatatlanságát biztosítja családja és a község szeretete, bizalma.

Gáborfi Lajos
Nemcsak a 40 éves lelkes, magas szintû pedagógusi munkásságával, hanem a sorozatban elért, végül országos bajnoksággal is megkoronázott testnevelő tanári munkájával szolgált rá a kitüntetésre.

Hetyei János
Hosszú évtizedek óta a helyi közélet kiemelkedő és meghatározó személyisége, volt aki tevékenységével nagyban hozzájárult községünk fejlődéséhez. Sikeres gazdasági szakember, vezetõ, több száz adonyi polgár megélhetését biztosító vezetõ.

 

Iglódi István
25 évig volt tanácselnök és polgármester, s a község egy rohamléptû fejlõdése kapcsolódik tevékenységéhez. (vízvezeték, úthálózat kövezése, gázvezeték, szennyvíz csatorna hálózat), tehát a község teljes közmûvesítése fûzõdik munkásságához.

Lendvay Zoltán
(sz. hely: Budapest VIII., 1918. szeptember 4. an.: Eggenhofer Gabriella) Adony, Koller tér 1. szám alatti lakost 1942. június 12-én szentelték pappá. 1992. június 13-án tartották Adonyban az 50 éves “Hálaadó arany misé”-jét. Az alkalom, valamint az a tény, hogy 50 éves munkálkodásából 49 évet Adonyban töltött az itt élõ polgárok teljes megelégedésére. Sok politikai üldöztetése ellenére vállalta a lakosság lelki gondozását, nemzedékek nõttek fel áldásos tevékenységével.

id. Pájer György
Mindig egyszerû és példás életén kívül a helyi tanácskultúra kialakításában végzett szorgalmas, a legutóbbi évekig aktív munkájával érdemel elismerést. Hallhatatlan érdeme sváb és egyéb népi hagyományok feldolgozásának elõsegítése, és így most már megörökítése.

Stéfely Mihály
Stéfely Mihály pedagógus, 11 éven keresztül az adonyi iskola igazgatója. Munkássága alatt állandóan gyarapította tudását, megszerezte a technikai tanári képesítést, majd ezt követően a gyógypedagógiai szakot is elvégezte. Igazgatóként fáradhatatlan segítője volt a pályakezdő pedagógusoknak, tudását átadva is segítette őket, miközben körzeti tanfelügyelőként is működött. Nevéhez köthető, hogy a kabinetrendszerű oktatás bevezetése Adonyban, ami akkor az egy műszakos tanításra való visszatérést tette lehetővé.

Szabó Lajos
sz. hely: Dombóvár, 1907, febr. 10. an.: Pessel Hermin) 1931. április 6-án szentelték pappá, 1991. április 6-án tartották Adonyban a 60 éves “Hálaadó gyémánt Misét”-t. Az alkalom, valamint az a tény, hogy 60 éves munkálkodásból 40 év et Adonyban töltött “Lajos atya”, az itt élő polgárok teljes megelégedésére. Sok politikai üldöztetése ellenére vállalta a lakosság lelki gondozását – nemzedékek nőttek fel áldásos tevékenységével – és emellett tudásának megfelelően egészségvédő tanácsaival is sokat segített a hozzáforduló adonyi és nem adonyi állampolgárok ezrein.

Wünsch László
A népi kultúra ápolása kötõdik nevéhez. A folyamatos, kitartó megszakítás nélküli munkájának jelentõs érdeme van. A tánccsoport vezetõje volt.

Králl István:

A közéletében, sportban és a kulturális élet terén kifejtett áldozatos és lelkiismeretes tevékenységéért.

Friedrich Istvánné:

2002-óta Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaként, bizottsági tagként a településünk fejlődésért önzetlenül végzett munkájáért.

Albert Grimm:

A német testvérvárosi kapcsolat kiépítéséért és lelkiismeretes ápolásáért,
a városi fejlődéshez hozzájáruló lelkiismeretes támogatásaiért.

Comments are closed.