Műemlékek

Adony – ősi múltja ellenére – hivatalosan nyilvántartott, bejegyzett műemlékekben nem bővelkedik. A megyei műemléki jegyzékben műemlék jellegű besorolással szerepel a Római Katolikus Templom és az annak kertjében található Xavéri Szent Ferenc szobor. Természetesen ennél azért több igen értékes és nagy történelmi múltra visszatekintő épület -és főleg- köztéri szobor található a településen. Az egyéb igen gazdag bronz-és római kori leletanyagot a megyei- és országos múzeumok őrzik.

 

Római Katolikus Templom

1722-23-ban a betelepülő németek építették barokk stílusban  a török alatt elpusztult templom helyett, részben annak kövei felhasználásával.

Orbán -kápolna

 A Szőlőhegyen -ahová a majd 200 éves hagyomány szerint körmenettel mennek ki a gazdák Orbán napján, áldozni a szőlő-és bor védőszentjének- épült 1811-ben.

 

Temető – kápolna

Koller János apát-plébános emeltette saját sírhelyéül 1884-ben.

 

Xavéri Szent Ferenc fogadalmi szobor

A nagy pestisjárvány után készült 1742-ben.

 

Nepomuki Szent János szobor

A vízen járók, vízimolnárok védőszentje tiszteletére készült 1778-ban.

 

Szent Orbán szobor

A szőlő-és bor védőszentjének tiszteletére állítatta az “Adonyért Alapítvány” 1995-ben.

 

 

Szentháromság szobor

Magánszemély állítatta szülei emléke előtt tisztelegve 1994-ben.

 

Országzászló

Eredeti formájában az 1920-as évek végén avatták fel;  az elején kettős kereszttel tetején koronával, később turullal majd a történelem “áldozatául esve” szovjet hősi emlékmű lett belőle; 1992-ben az “Adonyért” Alapítvány megkezdte helyreállítását; s a Millennium évében végre sikerül a teljes rekonstrukció állami pályázati támogatással.

Millenniumi Emlékmű

A Millennium évében emelte az “Adonyért Alapítvány” jelentős községi és állami támogatással.

Szökő-és ivókút

A községközpont általános rendezése részeként került megvalósításra 2001-ben ; díszburkolattal és díszkivilágítással.

 

A pusztákon élők emlékére

A köztéri alkotás Adony külterületéhez tartozó, volt tanyákon élők emlékére készült, akik természetszeretetükkel sokszor még az embertpróbáló pusztákon is földet tisztelő kultúrát teremtettek.A szobrot 2004. augusztus 20-n, Adony ismételt várossá válásának ünnepe utáni napon avatták.

Állíttatta:

Adonyért Alapítvány, Adonyiak Baráti Köre, Adony Önkormányzata,
Ecsődi László országgyűlési képviselő, OTP Garancia Bank Rt.

Út menti keresztek

Pléhkrisztus: alsó-cikolai fakereszt, felállítva 1886-ban, körülötte néhány sír. Szent László utcai kereszt: a ma József Attila utcában található keresztet 1863-ban állították fel a megszűnt Kistemető helyén.

A leányhalála: Pósch Mária emlékére állították, halála helyszínén, 1863-ban.

Vöröskereszt: az egykori -vörösre festett faszobor helyett, melynek emlékét mindmáig őrzi nevében- állították fogadalomból 1863-ban.

Daja- pusztai kereszt: a XIX. században állított temetői kereszt. Lívia- pusztai kőkereszt: 1864-ben állították, Hubner Ferenc adonyi

szobrász munkája.

Emlékhelyek

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc adonyi nemzetőreinek emlékhelye:
Az iskola pedagógusainak kezdeményezésére a Plébánia kert

mentén 1992-ben felállított kopjafás emlékhely.
Az aradi vértanú tábornokok és Batthyány Lajos emlékhelye:
Az iskola pedagógusainak kezdeményezésére az iskola kertjében 1989-ben felállított kopjafás emlékhely.
Centenáriumi tábla:
A községháza falán elhelyezett márványtábla, melyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 100. évfordulóján avattak.
’56-os emléktábla:
Az Országzászló északi oldalán elhelyezett márványtábla, melyet az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtti tisztelgéssel avattak
Millecentenáriumi tábla
A honfoglalás 1000. Évfordulójára emlékezve állíttatta az “Adonyért” Alapítvány, 1996-ban; az Országzászló déli oldalán került elhelyezésre.

Emlékművek

I. világháborús emlékmű: a szobor Hibl József szobrász alkotása, ünnepélyes felavatására József főherceg részvételével 1931-ben került sor.

 II. világháborús emlékmű: a világháború áldozatai előtti tisztelgő emlékezéssel állíttatta az “Adonyért” Alapítvány, 1991-ben. Palotás József neves  dunaújvárosi szobrász alkotása.

Comments are closed.