Hatályos rendeletek egységes szerkezetben

 

 22/2004. (XII. 24.)  Adony Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
 6/2005. (IV. 29.)  Adony Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek előterjesztése keretében bemutatandó mérleg és kimutatások tartalmi követelményeiről
29/2007. (XII. 21.) Líviai halastavak helyi védetté nyilvánításáról
11/2008. (IV. 25.) A pénzmaradvány elszámolásának és felhasználásának rendjéről
14/2009. (VI. 26.) Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról
23/2009. (X. 30.) Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló rendelet
 13/2013. (IX.23.)  Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló rendelete
14/2013. (IX. 23.) Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásról szóló rendelete
 15/2013. (IX.23.)  Az önkormányzat közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ennek elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló rendelete
 17/2013. (XI. 30.)
A térítési és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 11/2005 (VIII.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
10/2014 (IV.30.)   A temetőkről és a temetkezési rendjéről szóló önkormányzati rendelet
 12/2015. (V.29.) A közterületek elnevezéséről és az ingatlanok házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet
 21/2015.(IX.01.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet
23/2015 . (IX.01)  Az ingatlanok tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet
  32/2015 (XII.30.)  Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
   34/2015 (XII.30.) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről
 36/2015 (XII.30.) A talajterhelési díjról
 3/2016. (II.15.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
  6/2016. (II.19.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
9/2016. (V.20)  A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
 10/2016. (V.20.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
11/2016. (V.20) A környezetvédelmi alapról
17/2016.( IX.19.)  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
 23/2016. ( XI.30.)  A közterületek használatáról
 25/2016. (XII.30)    A helyi adókról
1/2017. (II.15.)  Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
2/2017. ( II.28.) A köztisztviselők 2017. évi. illetménykiegészítéséről
3/2017. (IV.06.) Az egészségügyi alapellátási körzeteknek a megállapításáról és kialakításáról.
4/2017. (IV.06.) Adony Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról
8/2017.(V.31.) Az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról
 9/2017(VII.14.)  A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli,valamint a hivatali munkaidőn kívül engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
 1/2018(II.19.)  A köztisztviselők 2018.évi illetménykiegészítéséről
2/2018(II.26.) Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről
 7/2018(II.19)  A reklámok a reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről,valamint a településképi bejelentési eljárásról
 16/2018((V.07.)  Az elektronikus kapcsolattartásról szóló 19/2009(IX.25.) rendelet hatályon kívül helyezése
 30/2018(XII.12.)  A közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól
 1/2019.(I.31.)  Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről 
 2/2019.(III.06.)  Egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról
 3/2019.(III.06.)  A város jelképeiről és azok használatáról, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
 5/2019.(III.14.)  A helyi közművelődésről
 6/2019.(IV.11.)  A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról
 9/2019.(IV.29.)  Az önkormányzat 2018.évi költségvetési zárszamadásáról
 10/2019.(IV.29.)  A  köztisztviselők 2019.évi illetményalapjáról
 12/2019.(V.31.)  A közszolgáltai tisztviselők napjáról
 14/2019.(IX.19.)  Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakbérek mértékéről
 15/2019.(IX.09.)  Adony Város Helyi Építési Szabályzatáról
 16/2019.(XI.25.)  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
 20/2019.(XII.30.)  A köztisztviselők 2020.évi illetményalapjáról
 3/2020.(II.27.)  Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről
 9/2020.(VII.03.)  Az önkormányzat 2019.évi költségvetési zárszámadásáról
 17/2020.(XII.28.)
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 1/2021. (II.16.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
 3/2021. (V.26.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
 4/2021. (VI.14.) A települési támogatásokról
 5/2021. (VII.15.) A gyermekvédelmi ellátásokról 
 8/2021. (IX.23.)   A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
 9/2021. (IX.23.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
 13/2021.(XI.2.)  Önkormányzati rendelet a településkép védelméről
 1/2022. (II.22.)  Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
 5/2022. (V.2.)  az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
  7/2022. (V.2.) a vásárokról és piacokról
  14/2022. (XI.25.) a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 1/2023. (I.30.)  A zajvédelem helyi szabályozásáról
 4/2023. (II.20.)  az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
 5/2023. (III.31.)  a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról
 7/2023. (V.2.)  az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
 8/2023. (V.4.)  az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakbérek mértékéről
16/2023. (IX. 07.) a bölcsődei ellátásokról
 20/2023. (X. 3.)  a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 4/2024. (II.19.)   az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
 8/2024. (IV.30.)  az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
 9/2024. (IV.30.)  hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményről
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.