Hatályos rendeletek egységes szerkezetben

 22/2004. (XII. 24.)  Adony Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
 6/2005. (IV. 29.)  Adony Város Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek előterjesztése keretében bemutatandó mérleg és kimutatások tartalmi követelményeiről
11/2005. (VIII. 26.) A térítési és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról
9/2006. (III. 31) Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről
29/2007. (XII. 21.) Líviai halastavak helyi védetté nyilvánításáról
11/2008. (IV. 25.) A pénzmaradvány elszámolásának és felhasználásának rendjéről
14/2009. (VI. 26.) Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról
17/2009. (VIII. 28.) A város jelképeiről és azok használatáról, a közterületek fellobogózásáról szóló rendelet
18/2009. (IX. 25.) A helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló rendelet
19/2009. (IX. 25.) Az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet
23/2009. (X. 30.) Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló rendelet
6/2010. (III. 30.) A méhnyakrák és nemi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról
5/2012. (III. 7.)  Adony Város Helyi Építési Szabályzatáról
 13/2013. (IX.23.)  Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló rendelete
14/2013. (IX. 23.) Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásról szóló rendelete
 15/2013. (IX.23.)  Az önkormányzat közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ennek elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló rendelete
 17/2013. (XI. 30.)
A térítési és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 11/2005 (VIII.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
 23/2013.( XII.31.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
4/2015. (II.27.) A Települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
10/2014 (IV.30.)   A temetőkről és a temetkezési rendjéről szóló önkormányzati rendelet
 12/2015. (V.29.) A közterületek elnevezéséről és az ingatlanok házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet
 21/2015.(IX.01.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet
22/2015.(IX.01.) A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról
23/2015 . (IX.01)  Az ingatlanok tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet
 26/2015. (IX.10.) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
  32/2015 (XII.30.)  Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
   34/2015 (XII.30.) Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről
 36/2015 (XII.30.) A talajterhelési díjról
 3/2016. (II.15.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
  6/2016. (II.19.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
9/2016. (V.20)  A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
 10/2016. (V.20.) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
11/2016. (V.20) A környezetvédelmi alapról
17/2016.( IX.19.)  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
 23/2016. ( XI.30.)  A közterületek használatáról
 25/2016. (XII.30)    A helyi adókról
1/2017. (II.15.)  Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
2/2017. ( II.28.) A köztisztviselők 2017. évi. illetménykiegészítéséről
3/2017. (IV.06.) Az egészségügyi alapellátási körzeteknek a megállapításáról és kialakításáról.
4/2017. (IV.06.) Adony Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról
8/2017.(V.31.) Az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról
 9/2017(VII.14.)  A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli,valamint a hivatali munkaidőn kívül engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
 14/2017.(XI.10.)  A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 15/2017. (XI.17.)  Gyermekvédelmi ellátásokról