Adony, Vetus Salina árok felújítása a TOP 2.1.3-15-FE1-2016-00025 azonosító számú Adony Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztése

Vetus Salina

Kedvezményezett neve:       Adony Város Önkormányzat

Projekt Címe:                       Adony települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosító:                TOP 2.1.3.-15-FE1-2016-00025

Támogatás összege:             40,00 millió Ft

Támogatás mértéke:            100 %

Tervezett befejezési dátum: 2018.10.26.

Projekt tartalma: Vetus Salina településrész közcélú lokális csapadékvíz elvezetési, vízrendezési munkáinak megvalósítása a Névtelen utca (976 hrsz), Adony 5. sz. csatorna befogadó (0654 hrsz)  és a Vetus Salina árok (0438/2 hrsz) érintett területén. Ennek érdekében kiépítésre kerül a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvízelvezető hálózat mederkialakítással, helyreállítással, műtárgyak építésével és a meglévők rekonstrukciójával.

ajánlattételi felhívás

árazatlan költségvetés

jogerős vízjogi engedély

közbeszerzési dokumentáció

vízjogi engedélyezési tervek

sajtóközlemény

Comments are closed.