2024. 04. 25-i rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 2. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményről szóló rendelet megalkotására
 3. Javaslat a települési támogatásokról szóló 4/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Adony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.20.) rendeletének III. módosítása
 5. Adony Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadása
 6. Belső ellenőri 2023. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
 7. Beszámoló a 2023. évi környezetvédelmi alap felhasználásáról, továbbá a 2023. évi felhasználható keretösszeg meghatározásáról
 8. Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörére pályázatok kiírása
 9. A polgármester jubileumi jutalma
 10. A temető üzemeltetéséhez szolgáltató kiválasztása és beszámoló elfogadása
 11. Kártalanítási szerződés megkötése az Adon, 264/1 hrsz. villamos energia ellátására
 12. DRV Zrt. 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv módosítása
 13. Térítés nélküli átadás-átvételi megállapodás megtárgyalása
 14. Átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötéséről tájékoztatás
 15. Adony Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
 16. Az Adony, Zrínyi u. 29. szám 740 hrsz. alatti ingatlan ajándékozási ügye
 17. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.