2024. 03. 28. rendes képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. A Városi Sportkör Adony 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 2. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről készült szakmai beszámolók elfogadása
 3. Az Egészségügyi Központ 2023. évi működéséről szóló beszámolójának elfogadása
 4. A Hazai Kommunális Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása
 5. Az Adonyi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcsőde beiratkozási időpontjainak meghatározása
 6. Javaslat Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására.
 7. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatási díjkedvezményről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 8. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása
 9. A 2024. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevétele
 10. A civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása
 11. Elektronikai hulladékgyűjtés megszervezése
 12. 2024. évi szúnyoggyérítés elvégzésére szolgáltató kiválasztása
 13. Intézmények részére többel forrás biztosítása víz és csatornadíj áremelés miatt
 14. Átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötéséről tájékoztatás
 15. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
 16. Hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz önerő biztosítása
 17. Az Adony 0195/2 hrsz. alatti ingatlant érintő tulajdonjog bejegyzéséről szóló megállapodás elfogadása
 18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 19. 2024. évi államháztartáson kívüli támogatások
 20. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.