2024. 02. 15. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. “Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány beszámolója
 2. Tájékoztató az “Adonyért” Alapítvány 2023. évi tevékenységéről
 3. Tájékoztató Adony Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiről valamint a 3 évre kitekintő kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása
 4. 2024. évi költségvetés elfogadása
 5. Javaslat a települési támogatásokról szóló 4/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 6. A településkép védelméről szóló 13/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás megindítása
 7. A polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása
 8. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
 9. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervének szolgáltatási – és rendezvénytervének – megtárgyalása
 10. Az Adonyi Szociális Központ bővítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása
 11. Nagy András egyéni vállalkozó szerződés módosítási kérelme
 12. Kovács György író kérelme
 13. Az “Emberek Egészségéért” Alapítvány kérelme
 14. Az Adony 877/13 hrsz-ú ingatlan egy része bérleti szerződésének ügye
 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 16. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet módosítására
 17. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.