2024. 01. 25. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosítására
 3. Iskolakonyha Kft-vel az iskolai, óvodai, valamint a bölcsődei közétkeztetésre kötött vállalkozási szerződés módosítása
 4. Szociális étkezés vállalkozói díjának változása
 5. Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi működéséről
 6. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
 7. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
 8. Friedrich Róbert egyéni vállalkozó szerződés módosítása
 9. Vérszállítási feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítás
 10. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 11. Bölcsőde épületének feltüntetése
 12. Az Adonyi Hóvirág Óvoda és Mini Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása
 13. A 2024/2025. tanév felvételi körzeteiről
 14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 15. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.