2023. 12. 14. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2016. (V.20.) rendelet módosítására, valamint az Adony, 893/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan egy részének értékesítése
 3. Döntés az Adonyi Hóvirág Óvoda és Mini bölcsőde alapító okiratának módosításáról
 4. Adony, Bocskai utca csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos döntések
 5. Fejér Vármegyei Önkormányzattal kötött támogatási szerződés módosítása
 6. TOP_PLUSZ-1.2.121-FE1-2022-00033 azonosítószámú Közcélokat szolgáló sport- és szabadidőközpont kialakítása című projekt szemléletformáló kampánya
 7. Adonyi Polgárőr Egyesület eszközátadása
 8. 2024. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala
 9. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 10. Adony Város Helyi Esélyegyenlőségi programjának elfogadása
 11. “Adonyért” Alapítvány kérelme
 12. A képviselők 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
 13. A képviselő-testület 2024. évi munkatervének megtárgyalása
 14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 15. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.