2023. 11. 30. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
 2. Adony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.20.) rendeletének II. módosítása
 3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés módosítására
 5. Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
 6. Fejér Vármegyei Önkormányzattal kötött támogatási szerződés módosítása
 7. Temető parkoló felújításával kapcsolatos döntések
 8. Adony Város Televízió működtetésének ügye
 9. Roxin-Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés módosítása
 10. HPM Plus Kft-vel kötött szerződés módosítása
 11. DRV Zrt. 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv módosítása
 12. Közvilágítási lámpatestek pótlása
 13. Hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz önerő biztosítása
 14. Dunaújváros-Környéki Települések Diáksport Egyesületének kérelme
 15. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kérelme
 16. Karácsonyi ajándékcsomag vásárlása
 17. Átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötéséről tájékoztatás
 18. Lemondás az önkormányzat kis összegű követeléseiről
 19. Fogoly utca telekalakítása
 20. Rákóczi utca telekalakítása
 21. Szőlőhegy 2086 hrsz-ú ingatlan telekalakítása
 22. CETIN Zrt. földhivatalai épületfeltüntetési eljárás
 23. Adonyi Szociális Központ intézményvezetői pályázatok véleményezése
 24. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
 25. Tájékoztató Adony Város 2022. évi környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
 26. Tájékoztatás Pusztaszabolcs Város környezetvédelmi tárgyú rendeletéről
 27. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.