2023. 09. 28. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
 3. Adony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.20.) rendeletének I. módosítása
 4. Tájékoztatás az önkormányzat I. félévi gazdálkodás alakulásáról
 5. Az Adony, 926 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan egy részének értékesítése
 6. Adonyi Hóvirág Óvoda és Mini bölcsőde alapdokumentumainak elfogadása és a 2023. évi költségvetésének módosítása
 7. Az Adonyi Hóvirág Óvoda 2022/2023-as nevelési év szakmai munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
 8. Átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötéséről tájékoztatás
 9. Ügyeleti díj emelése
 10. Fácán, Fogoly és Fürj utcák telekalakítása
 11. A Zrínyi utca, Magyar utca és Rác köz telekalakítása
 12. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 13. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
 14. Beszámoló pályázatokról
 15. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.