2023. 05. 25. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Adony Város településrendezési eszközei több részterületére vonatkozó módosítása véleményezési szakaszának lezárása
 3. Tájékoztató az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben végzett munkájáról
 4. Beszámoló a helyi adókból származó bevételek alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről
 5. Döntés az Adonyi Hóvirág Óvoda átszervezéséről
 6. Döntés Adony, mini bölcsőde eszközbeszerzésével kapcsolatban
 7. 2023. évi szúnyoggyérítés elvégzésére szolgáltató kiválasztásáról
 8. D-07 Adony és Környéke Postagalamb Sportegyesület kérelme
 9. Veterán autó – motor kiállítás területhasználati kérelme
 10. Rózsa utca szennyvíz csatornahálózat kiépítésének kivitelezésével kapcsolatos döntések
 11. Maradványvagyon-hasznosító Zrt. megkeresése
 12. Bejelentések

Határozatok:

 

Comments are closed.