2023. 04. 27. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Beszámoló Adony Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2022-ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 2. Adony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) rendeletének 3. módosítása
 3. Adony Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadása
 4. Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 5. Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakbérek mértékéről szóló rendelet felülvizsgálata
 6. Belső ellenőri 2022. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
 7. Belterületbe vonási kérelem 
 8. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 9. Beszámoló a 2022. évi környezetvédelmi alap felhasználásáról, továbbá a 2023. évi felhasználható keretösszeg meghatározásáról
 10. Közérdekű csapadékvíz elvezetési szolgalmi jog alapítása Adony külterület 0458/23 és 0459/3 hrsz-ú ingatlanokra
 11. Járda építése – Petőfi Sándor utcai járda korrekcióval és Kápolna sornál útkorrekcióval kapcsolatos döntések
 12. Hulladéklerakóhoz vezető út rekonstrukciójával kapcsolatos döntések
 13. Döntés a TOP_Plusz 3.3.2-21-FE1-2022-00003 “A szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Adonyban és Iváncsán” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó reziliencia vizsgálat elkészítésére
 14. Kompok-révek felújítása 2023. évi pályázati forduló
 15. A 2023. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételéről szóló 130/2023. (III. 30.) határozat módosítása
 16. A minibölcsőde ügye
 17. Kulcs Község településrendezési eszközeinek módosítása 
 18. Adonyi Rendőrőrsnek pályázati forrásból beszerzett bútorok adományozása
 19. A minibölcsőde villamosenergia szerződése
 20. A volt szeméttelep hasznosítása
 21. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.