2023. 03. 30. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Városi Sportkör Adony 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 2. Javaslat Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
 3. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről készült szakmai beszámolók elfogadása
 4. Az Egészségügyi Központ 2022. évi működéséről szóló beszámolójának elfogadása
 5. A Hazai Kommunális Kft. kompenzációjának ügye és a 2022. évi beszámolójának elfogadása
 6. Intézmények humán-erőforrás tájékoztatója
 7. A képviselők 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
 8. 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
 9. A civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása
 10. 2023. évi államháztartáson kívüli támogatások
 11. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kérelme
 12. Nagy Győző egyéni vállalkozó szerződés módosítási kérelme
 13. Friedrich Róbert egyéni vállalkozó szerződés módosítása
 14. Fogászati ügyelet
 15. Kártalanítási szerződések megkötése a közcélú villamos hálózat és tartozékai elhelyezése Adony, Adony 18388 Autóstanya leágazás, valamint Adony, Rév u. 269/7 hrsz villamos energia ellátására
 16. Tervező kiválasztása az Adonyi Szociális Központ épületének bővítéséhez
 17. Hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz önerő biztosítása
 18. 2023. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése
 19. Tájékoztató az “Adonyért” Alapítvány 2022. évi tevékenységéről
 20. “Adonyért” Alapítvány kérelme
 21. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.