2023. 02. 16. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Tájékoztatás Adony Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiről, valamint a 3 évre kitekintő kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása
 2. 2023.évi költségvetés elfogadása
 3. Tájékoztatás a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
 4. A polgármester 2023. évi cafetéria juttatásának megállapítása
 5. „Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány 2022. évi beszámolója
 6. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének – szolgáltatási – és rendezvénytervének – megtárgyalása
 7. A főépítészi feladatok ellátására vonatkozó szerződés módosítási kérelme
 8. Adony Városi Televízió működtetésének ügye
 9. Elektronikai hulladékgyűjtés megszervezése
 10. Az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosításának aktualizálása
 11. Fejér Vármegye területrendezési tervének részmódosítása – véleményezés
 12. Tájékoztatás Kulcs környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezetéről
 13. 2023. évi beruházásokról tájékoztató
 14. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.