2023. 01. 26. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Javaslat a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása miatt a vonatkozó rendeleteinek felülvizsgálata
 3. Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2022. évi működéséről
 4. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
 5. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
 6. A képviselő-testület 2023. évi munkatervének megtárgyalása
 7. Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás a közterület térfigyelő kamerarendszer működtetésére
 8. Iskolakonyha Kft-vel kötött szerződés módosítása, szociális étkezés térítési díj változása
 9. Iskolakonyha Kft-vel kötött szerződés módosítása
 10. Templom jubileumi film elkészítése
 11. Futópálya műszaki ellenőrének kiválasztása
 12. a 2023/2024. tanév felvételi körzeteiről
 13. Városi Sportkör Adony kérelme
 14. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.