2022. 11. 24. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

  1. Adony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) rendeletének 2. módosítása
  2. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakbérek mértékéről szóló 14/2019. (IX.9.) önkormányzati rendelet módosítása
  3. Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
  4. Javaslat a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
  5. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
  6. Temető rendelet felülvizsgálata
  7. Energia ellátás a 2023. évre
  8. Intézmények részére többlet forrás biztosítása energia áremelés miatt
  9. Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet támogatási kérelme
  10. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.