2022. 10. 27. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Adony Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló 4/2017. (IV.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 3. Döntés a Bocskai utca és a Bocskai köz útfelújításához nyújtott támogatás visszafizetéséről
 4. A Fejér Megyei Önkormányzat fejlesztési támogatásához kapcsolódó határozatok módosítása
 5. Adonyi Rendőrőrsnek pályázati forrásból beszerzett bútorok adományozása
 6. Hulladéklerakóhoz vezető út felújításának kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos döntések
 7. Nagy József Adony, 877/12 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ügye
 8. Mátyás király u. 3/2. szám alatti önkormányzati lakás ügye
 9. Városi Sportkör Adony rendkívüli támogatásra vonatkozó kérelme
 10. Vetus Salina Kulturális Egyesület kérelme
 11. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
 12. A képviselők 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
 13. Kivitelező kiválasztása az adonyi Rendőrőrs bútorzat csere II. ütemének elkészítésére
 14. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.