2022. 09. 29. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Az Adonyi Hóvirág Óvoda 2021/2022-es nevelési év szakmai munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
 2. Adony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) rendeletének I. módosítása
 3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Beszámoló a helyi adókból származó bevételek alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről
 5. Tájékoztatás az önkormányzat I. félévi gazdálkodás alakulásáról
 6. Döntés a TOP_Plusz 1.2.1-21-FE1-2022-00033 “Közcélokat szolgáló sport-és szabadidőközpont kialakítása Adonyban” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó reziliencia vizsgálat elkészítésére
 7. A DRV_S_401 kódszámú Adony szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű rendszerre, valamint a DRV_S_415 kódszámú Adony víziközmű-rendszerre vonatkozó 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervek és megrendelések elfogadása
 8. Gyepmesteri tevékenység végzésére kötött feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatos döntés
 9. Energiamegtakarítási intézkedési terv
 10. “Duna Vendéglő” elektromos hálózatának bővítése
 11. Tájékoztató Adony Város 2021. évi környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
 12. Az Adonyi Szociális Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása
 13. Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára és közigazgatási szerződés megkötése
 14. Vélemény a 2023/2024-es tanév felvételi körzethatárainak megállapításához
 15. “Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány kérelme
 16. Közcélokat szolgáló sport-és szabadidő központ kialakítása Adonyban közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos döntések
 17. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.