2022. 08.04. rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. A kézilabda pálya világításának kiépítésére vonatkozó döntések
 2. Kivitelező kiválasztása az adonyi Rendőrőrs bútorzatcseréjének elkészítésére
 3. A Hóvirág Óvoda hátsó kerítés megépítésére vonatkozó döntések
 4. “Duna Vendéglő” helyén kialakítandó zárt buszváró kialakításával kapcsolatos döntések
 5. A Kinizsi utcai buszváró felújításával kapcsolatos döntések
 6. A Szent István Általános Iskola és a Római Katolikus templom közötti terület burkolatának felújításával kapcsolatos döntések
 7. A hulladéklerakóhoz vezető 0194 hrsz-ú bekötőút felújításának ügye
 8. Javaslat Adony Város hatályos településrendezési eszközei több részterületére vonatkozó módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntés elfogadására
 9. A Perkáta – Adony 22kV-os légvezetékes összeköttetés létesítése Adony 0195/2 hrsz villamos energia ellátása miatt kártalanítási szerződések kötése az E.On-nal
 10. Az Adony Árpád u. 37. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésének ügye
 11. Adony Minibölcsőde kialakításával kapcsolatos pótmunka megrendelése
 12. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.