2022. 04. 28. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Adony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendeletének III. módosítása
 2. Adony Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása
 3. Rendeletalkotás a 17/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelet technikai deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
 4. A vásárokról és a piacokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 5. A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó döntés elfogadása
 6. Belső ellenőri 2021. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
 7. Beszámoló a 2021. évi környezetvédelmi alap felhasználásáról, továbbá a 2022. évi felhasználható keretösszeg meghatározásáról
 8. Nagy József Adony, 877/12 hrsz-ú ingatlanrészre vonatkozó kérelmének újratárgyalása
 9. A “közcélokat szolgáló sport- és szabadidő központ kialakítása Adonyban” elnevezésű projekt tervezőjének kiválasztása
 10. Nagy Győző egyéni vállalkozó szerződés módosítási kérelme
 11. 2022. évi szúnyoggyérítés elvégzésére szolgáltató kiválasztása
 12. Döntés Adony, 2971/6 hrsz-ú út elnevezéséről
 13. Tájékoztató Adony Város Önkormányzat pályázatairól

Határozatok:

Comments are closed.