2022. 02. 17. rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Tájékoztatás Adony Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiről, valamint a 3 évre kitekintő kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása
 2. 2022. évi költségvetés elfogadása
 3. Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2019. (IV.11.) rendeletének felülvizsgálata
 4. Adony Város 2022. évi ünnep- és rendezvénytervének megtárgyalása
 5. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervének megtárgyalása
 6. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
 7. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
 8. Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos díjemelési kérelem
 9. Az egészségügyi alapellátás megszervezéséről szóló feladat-ellátási szerződés 8. módosítása
 10. Kápolna sor út- és térburkolat rekonstrukció 1. számú szerződésmódosítása
 11. A DRV_S_401 kódszámú Adony szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű rendszerre, valamint a DRV_V_415 kódszámú Adony víziközmű-rendszerre vonatkozó 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervek előkészítése
 12.  Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.