2021. szeptember 30-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Az Adonyi Hóvirág Óvoda 2020/2021-es nevelési év szakmai munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
 2. Adony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendeletének 1. módosítása
 3. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2014. (IV.30.) rendeletének módosítására
 4. Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 13/2018. (V.7.) rendeletének felülvizsgálata
 5. Tájékoztatás az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról
 6. A TOP 1.4.1-19-FE1-2019-0030 azonosító számú Adony Mini bölcsőde kialakítása című projekthez kapcsolódó képviselő testületi határozat módosítása
 7. Petőfi utca járda felújításával kapcsolatos döntések
 8. Döntés az Adony 893/1, 893/2 és 893/3 hrsz-ú utak elnevezéséről
 9. Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony kérelmének megtárgyalása Szőlőhegyen létesítendő installációval kapcsolatban
 10. Tájékoztató Adony Város 2020. évi környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
 11. Elektronikai hulladékgyűjtés megszervezése
 12. Tájékoztató Adony Város Önkormányzata pályázatairól
 13. Béta-Q kérelmének megtárgyalása
 14. Adony és Környéke Horgász Egyesület kérelme
 15. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.