2021. július 08-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Beszámoló Adony Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2020-ban tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 2. “Adonyi Gyermekekért” Közalapítvány beszámolója
 3. Városi Sportkör Adony beszámolója 2020. évi tevékenységéről
 4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 14/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 6. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 7. Kulcs Község kilépése az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulásból
 8. A képviselők 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
 9. Tájékoztató az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évben végzett munkájáról
 10. Beszámoló a helyi adókból származó bevételek alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről
 11. Hóvirág Óvoda udvar felújítása
 12. Határidő módosítási kérelem mini bölcsőde tervezésére vonatkozóan
 13. Tájékoztató Adony Város Önkormányzata pályázatairól
 14. Bejelentések

Határozat kivonatok:

Comments are closed.