2021. december 16-i rendes Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

 1. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
 2. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
 3. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. A 2022. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala
 5. Park 2002 Bt. szerződés módosítási kérelme
 6. Adony mini bölcsőde kialakításának közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról
 7. Kápolna sor útfelújításával kapcsolatos döntések
 8. Tisztított szennyvízvezeték hosszabbításával kapcsolatos döntések
 9. Adony Rákóczi utca 12. szám alatti ingatlan megvásárlása
 10. Az Adony, 877/12 hrsz-ú közterület (Bálint Ágnes tér) egy részének elidegenítésére vonatkozó kérelem
 11. A DRV_S_401 valamint a DRV_V_415 kódszámú Adony víziközmű rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítás-pótlási tervrész módosítása
 12. Lemondás az Önkormányzat kisösszegű követeléséről
 13. A polgármester jubileumi jutalma
 14. Bejelentések

Határozatok:

Comments are closed.