Polgármesteri döntések 2021

 

 

 

 

 

 

 

1/2021.(I.12) Kulcs Község Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata
2/2021.(I.21.) Városi Sportkör támogatási szerződés módosításáról
3/2021.(I.21.) Maradvány helyesbítéséről
4/2021.(I.28.) Hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez (zárt)
5/2021.(I.28.) Hozzájárulás jelzálogjog törléséhez (zárt)
6/2021.(I.28.) Adony Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiről, valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásairól
7/2021.(I.28.) Tervező kiválasztása Adony, Városközpont rehabilitációjának útépítési egységesített tervének és Adony, Szőlőhegy Kápolna sor útépítési kiviteli tervének elkészítésére
8/2021.(I.28.) Hozzájárulás jelzálogjog törléshez (zárt)
9/2021.(II.04.) Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 277/2019.(X.10.)sz. határozatának módosításáról
10/2021.(II.04.) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021.évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról 
11/2021. (II.12.) Az első lakáshoz jutók támogatásának megítéléséről  (zárt)
12/2021. (II.12.) Az első lakáshoz jutók támogatásának megítéléséről (zárt)
13/2021. (II.12.) Adony, Rákóczi u. járda felújítás IV. üteméhez kivitelező kiválasztásáról 
14/2021. (II.12.) TOP-2.1.3-16 kódszámú ,,Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati kiírás kapcsán tervező kiválasztásáról 
15/2021. (II.12.) TOP-2.1.3-16 kódszámú ,,Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati kiírás kapcsán Projekt-előkészítő tanulmány előkészítéséről
16/2021. (II.12.) TOP-2.1.3-16 kódszámú ,,Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati kiírás kapcsán projektmenedzsmenti tevékenység biztosításáról 
17/2021. (II.18.) Adony, Rákóczi u. járda felújítás IV. üteméhez műszaki ellenőr kiválasztása
18/2021. (II.18.) Jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulásról
19/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
20/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
21/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
22/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
23/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
24/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
25/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
26/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
27/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
28/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
29/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
30/2021. (II.19.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
31/2021. (II.19.) 2021/2022. tanév felvételi körzeteivel kapcsolatos véleményezésről
32/2021. (III.03.) 2457 Adony, Deák F. u. 65. (1329 hrsz) számú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség törléséről
33/2021. (III.03.) DRV Zrt. meghatalmazásáról DRV_S_401_Adony szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában
34/2021. (III.03.) DRV Zrt. meghatalmazásáról DRV_V_415_Adony Vízmű víziközmű-rendszer vonatkozásában
35/2021. (III.04.) Bocskai utca és Bocskai köz burkolatfelújítására benyújtandó pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
36/2021. (III.04.) Adony, Deák F. u. 67. (1330 hrsz) számú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom és beépítési kötelezettség törléséről
37/2021. (III.17.) A Szent István Általános Iskola és AMI átszervezésének véleményezéséről
38/2021. (III.17.) Az Adonyi Hóvirág Óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
39/2021.  (III.22.) Bálin Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évre szóló munka- és közművelődési szolgáltatási tervének, valamint Adony város ünnepi, kulturális és közösségi rendezvénytervének jóváhagyása
40/2021. (III.22.) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évre szóló könyvtári munkatervének jóváhagyása
41/2021. (III.22.) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
42/2021. (III.22.) Adonyi Hóvirág Óvoda 2021/2022-es nevelési évre a beíratás időpontjainak meghatározásáról
43/2021. (III.22.) A fogorvosi ügyelet ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás kötéséről
44/2021. (III.22.) Adony szennyvízelvezető és tisztító rendszernél I. átemelő cseréje
45/2021. (III.22.) Adony Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről és felülvizsgálatáról
46/2021. (III.29.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról
47/2021. (III.29.) az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása
48/2021. (III.29) az “Adonyért” Alapítvány támogatásáról
49/2021. (III.29.) az Adonyi Polgárőr Egyesület támogatásáról
50/2021. (III.29.) a Székesfehérvári Egyházmegye támogatásáról
51/2021. (III.29.) a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásáról
52/2021. (III.29.) a Városi Sportkör Adony támogatásáról
54/2021. (IV.07.) Kompok, révek fenntartására, felújítására benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódó önerő biztosításáról
55/2021. (IV. 07.) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról
56/2021. (IV. 21.) Duna-menti Szent Borrend támogatásáról
57/2021. (IV. 21.) Adony és Környéke Horgászegyesület támogatásáról
58/2021. (IV. 21.) D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE támogatásáról
59/2021. (IV. 21.) D-07 Adony és Környéke Postagalamb SE támogatásáról
60/2021. (IV. 21.) Adonyért Alapítvány támogatásáról
61/2021. (IV. 23.) Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
62/2021. (IV. 27.) 2021. évi szúnyoggyérítésről
64/2021. (V. 17.) Az óvodatej – program pályázat elbírálásáról
66/2021. (V. 25.) 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
67/2021. (V. 26.) Környezetvédelmi alap 2020. évi felhasználásáról
68/2021. (V. 26.) A környezetvédelmi alap 2021. évben felhasználható keretéről
69/2021. (V. 26.) A belső ellenőrzés 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
70/2021. (V. 31.) A “Gyermekekért” Alapítvány támogatásáról
71/2021. (V. 31.) Jelzálogjog törléséhez való hozzájárulásról
72/2021. (V. 31.) Jelzálogjog törléséhez való hozzájárulásról

 

Comments are closed.