2020. október 29-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Napirend:

  1. Adony Város Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.)
  2. Javaslat egyes védőoltások költségeinek átvállalásáról  szóló 2/2019.(III.06.) önkormányzati rendelet módosítására
  3. Javaslat az Adony, szőlőhegyi 0105,0109,0257,0268/1 és 0282 hrsz-ú önkormányzati utak elnevezésére
  4. Közvilágítási szerződés megkötése
  5. Kártalanítási szerződések megkötése az Adony, Rév u. 300/7, 302/1,329,301 hrsz. alatti ingatlanokra
  6. Elektronikai hulladékgyűjtés megszervezése
  7. Illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020.évi BM pályázat benyújtása
  8. Adony 042/40 hrsz-on elhelyezett illegális hulladék felszámolásában kért segítségnyújtás megtárgyalása
  9. Tájékoztató Adony Város Önkormányzata pályázatairól
  10. Bejelentések

Határozat kivonat:

Comments are closed.