2020.január 30-i Képviselő-testületi ülés

Meghívó

 

 1. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 3/2017. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Beszámoló az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi működéséről
 3. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata
 4. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/21-1/2020. számú javaslatának megtárgyalására
 5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, elidegenítéséről és a lakbérek mértékéről szóló 14/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
 6. Javaslat Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletének módosítására
 7. Az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2020. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
 8. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
 9. Hozzájárulás iránti kérelem szolgalmi jog alapításához
 10. Az adonyi 0195/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó földhasználati jog létesítéséről
 11. Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 12. A 2020/2021. tanév felvételi körzeteivel kapcsolatos véleményezés
 13. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
 14. Tájékoztatás képviselők részére előírt kötelező képzésről
 15. Tájékoztató Adony Város Önkormányzata pályázatairól
 16. Bejelentések

 Határozatok:

Comments are closed.