2017.szeptember 14-i Képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

 Napirend:

 1. Adony Város Önkormányzat Képviselő-tesületének a közterületek használatáról szóló 23/2016. (XII.30.) rendeletének módosítása
 2. Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2014. (IV.30.) rendeletének módosítása
 3. Adony Zöld Város” című pályázat Akcióterületi terv elkészítésére vállalkozó kiválasztása
 4. Adony Zöld Város” című pályázat Kastély park sétány és térburkolat tervek elkészítésére tervező kiválasztása
 5. Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése”projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljeskörű ellátására vállalkozó kiválasztása
 6. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése” című pályázathoz részletes tervezői költségvetés készítése
 7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
 8. Javaslat az Adony,780 hrsz-ú Névtelen utca elnevezésre
 9. Az egészségügyi alapellátás megszervezéséről szóló feladat-ellátási szerződés módosítása
 10. Egészségügyi központban dolgozó orvosok béremelése
 11. Víziközmű rendeszekre vonatkozó 2018-2032.évi gördülő fejlesztési tervek elfogadása
 12. Adony , árpád u.1/B. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ház felújítása
 13. Bejelentések

Határozat kivonatok:

Comments are closed.